Rekrutacja do klas pierwszych

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

KLASA IA

w klasie I matematyka

od kl. II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– fizyka, chemia

KLASA IB

w klasie I matematyka

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– fizyka, informatyka lub język
– geografia, język lub WOS

KLASA IC

w klasie I język angielski

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– geografia, WOS lub drugi język

w klasie I język polski

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– historia, WOS
– historia, filozofia lub język obcy

 

Klasa

 

Przedmioty z rozszerzonym

programem nauczania

Języki obce

 

Przedmioty

uwzględniane

w procesie

rekrutacji

1a

w klasie I matematyka
od kl. II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– fizyka, chemia

do wyboru*

język polski

matematyka

biologia

chemia

1b

w klasie I matematyka
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– fizyka, informatyka lub język
– geografia, język lub WOS

do wyboru*

język polski

matematyka

fizyka

geografia

1c

w klasie I język angielski
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– geografia, WOS lub drugi język

do wyboru*

język polski

matematyka

biologia

chemia

1d

w klasie I język polski
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– historia, WOS
– historia, filozofia lub język obcy

do wyboru*

język polski

matematyka

historia

WOS

*języki obce: uczeń wybiera jeden język obcy kontynuowany – nauczany w gimnazjum, drugi do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski – nauczane w grupach o podobnym poziomie zaawansowania.

Języki obce

Możemy się pochwalić, że nasza szkoła umożliwia nauczanie czterech języków obcych!

Wyboru języka dokonuje się już na etapie rekrutacji, uczeń wybiera jeden język kontynuowany – nauczany w gimnazjum oraz drugi język do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski – nauczane w oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach o podobnym poziomie zaawansowania.

Grupa powstanie, jeżeli zgłosi się co najmniej 12. uczniów.

Warunki nauczania

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia i symulacje, mają możliwość wykorzystywania tablic interaktywnych (multimedialnych) – jest to niewątpliwy atut szkoły!

Baza pomocy dydaktycznych jest nieustannie wzbogacana.

Szkoła dysponuje własną salą gimnastyczną, boiskiem, kortem tenisowym; umożliwia naukę pływania a także jazdy na łyżwach i nartach (w sezonie zimowym).

W szkole funkcjonuje świetnie zaopatrzona w lektury szkolne (i nie tylko!) biblioteka szkolna i centrum multimedialne.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Nasza szkoła nawiązuje i kontynuuje współpracę z uczelniami wyższymi i dlatego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach, warsztatach, laboratoriach, projektach edukacyjnych.

Otrzymujemy także listy gratulacyjne z uczelni wyższych, które podkreślają, iż nasi absolwenci są świetnymi studentami!

Zajęcia uzupełniające

Od klasy drugiej, w zależności od wybranych rozszerzeń proponujemy szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje: język angielski w biznesie, język angielski w medycynie, anatomia i fizjologia, świat mediów, informatyka w dziennikarstwie, grafika komputerowa, atelier – między sztukami, fizyka doświadczalna, kultura języka polskiego, dzieło filmowe jako tekst kultury, sportowe gry zespołowe, aerobic.

Działania podejmowane z inicjatywy uczniów

W szkole działa: Klub Historyczny im. Armii Krajowej, Szkolne Koło PCK, Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy, chór szkolny, koło teatralne, fizyczne, chemiczne, informatyczne.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły młodzieży!