Rekrutacja do klas pierwszych

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

* w przypadku dużej liczby chętnych do danej klasy możliwe jest otwarcie drugiej takiej samej klasy.

KLASA IA

w klasie I matematyka *

od kl. II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– fizyka, chemia

KLASA IB

w klasie I matematyka *

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– fizyka, informatyka lub język
– geografia, język lub WOS

KLASA IC

w klasie I język angielski *

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– geografia, WOS lub drugi język

w klasie I język polski *

od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– historia, WOS
– historia, filozofia lub język obcy

* w przypadku dużej liczby chętnych do danej klasy możliwe jest otwarcie drugiej takiej samej klasy.

Klasa

 

Przedmioty z rozszerzonym **

programem nauczania

Języki obce***

 

Przedmioty

uwzględniane

w procesie

rekrutacji

1a

w klasie I matematyka
od kl. II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– fizyka, chemia

do wyboru***

język polski

matematyka

biologia

chemia

1b

w klasie I matematyka
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– fizyka, informatyka lub język
– geografia, język lub WOS

do wyboru***

język polski

matematyka

fizyka

geografia

1c

w klasie I język angielski
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– biologia, chemia
– geografia, WOS lub drugi język

do wyboru***

język polski

matematyka

biologia

chemia

1d

w klasie I język polski
od klasy II do wyboru 2 kolejne rozszerzenia:
– historia, WOS
– historia, filozofia lub język obcy

do wyboru***

język polski

matematyka

historia

WOS

**przedmioty rozszerzone powstaną jeżeli zgłosi się liczba uczniów, która zostanie zatwierdzona przez Organ Prowadzący.

***języki obce: uczeń wybiera jeden język obcy kontynuowany – nauczany w gimnazjum, drugi do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski – nauczane w grupach o podobnym poziomie zaawansowania. Grupa powstanie jeżeli zgłosi się liczba uczniów zatwierdzona przez Organ Prowadzący.

 

Języki obce

Możemy się pochwalić, że nasza szkoła umożliwia nauczanie czterech języków obcych!

Wyboru języka dokonuje się już na etapie rekrutacji, uczeń wybiera jeden język kontynuowany – nauczany w gimnazjum oraz drugi język do wyboru: angielski, niemiecki, rosyjski lub francuski – nauczane w oddziałowych lub międzyoddziałowych grupach o podobnym poziomie zaawansowania.

Grupa powstanie, jeżeli zgłosi się liczba uczniów i zostanie zatwierdzona przez Organ Prowadzący.

Warunki nauczania

Zajęcia odbywają się w dobrze wyposażonych, nowoczesnych pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. Uczniowie samodzielnie wykonują doświadczenia i symulacje, mają możliwość wykorzystywania tablic interaktywnych (multimedialnych) – jest to niewątpliwy atut szkoły!

Baza pomocy dydaktycznych jest nieustannie wzbogacana.

Szkoła dysponuje własną salą gimnastyczną, boiskiem, kortem tenisowym; umożliwia naukę pływania a także jazdy na łyżwach i nartach (w sezonie zimowym).

W szkole funkcjonuje świetnie zaopatrzona w lektury szkolne (i nie tylko!) biblioteka szkolna i centrum multimedialne.

Współpraca z uczelniami wyższymi

Nasza szkoła nawiązuje i kontynuuje współpracę z uczelniami wyższymi i dlatego nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w ciekawych wykładach, warsztatach, laboratoriach, projektach edukacyjnych.

Otrzymujemy także listy gratulacyjne z uczelni wyższych, które podkreślają, iż nasi absolwenci są świetnymi studentami!

Zajęcia uzupełniające

Od klasy drugiej, w zależności od wybranych rozszerzeń proponujemy szeroki wybór zajęć rozwijających zainteresowania i pasje: język angielski w biznesie, język angielski w medycynie, anatomia i fizjologia, świat mediów, informatyka w dziennikarstwie, grafika komputerowa, atelier – między sztukami, fizyka doświadczalna, kultura języka polskiego, dzieło filmowe jako tekst kultury, sportowe gry zespołowe, aerobic.

Działania podejmowane z inicjatywy uczniów

W szkole działa: Klub Historyczny im. Armii Krajowej, Szkolne Koło PCK, Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy, chór szkolny, koło teatralne, fizyczne, chemiczne, informatyczne.

Jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły młodzieży!