I Liceum Ogólnokształcące

Katecheza szkolna

Projekt edukacyjny

 

„NASZ DAR NA STULECIE”

 

Od 16.10.2019 r. do 14.06.2020 r. w naszej szkole  kl. 1ap, 1ag, 1bp, 1cp, 1cg, 1dp, 1cyb  realizują projekt edukacyjny. Jego celem jest włączenie się w obchody 100-lecia urodzin Karola Wojtyły – papieża Polaka

oraz ustanowienia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II przez Sejm i Senat Polski.

CELE PROJEKTU: 

 • włączenie się w ogólnopolskie obchody 100-lecia urodzin Karola Wojtyły,
 • upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana  Pawła II,
 • promowanie  i upowszechnianie nauczania papieża – Polaka,
 • wdrażanie do pracy zespołowej,
 • poszukiwanie różnorodnych źródeł pozyskiwania informacji na wybrany temat,
 • rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów z zakresu plastyki, muzyki, aktorstwa  i TIK,
 • wdrażanie do samodzielności w wykonywaniu przydzielonych zadań,
 • ukazywanie uczniom związków z wydarzeniami  współczesnymi w Polsce i na świecie

(kanonizacja papieża Jana Pawła II).

DZIAŁANIA W  RAMACH   REALIZACJI   PROJEKTU:

 1. Przygotowanie przez uczniów 100 prezentacji multimedialnych na tematy związane z życiem i pontyfikatem Jana Pawła II.
 1. Odwiedzenie miejsc w Łowiczu, związanych z VII pielgrzymką do Polski:
 • Bazyliki katedralnej w  Łowiczu i pomnika Jana Pawła II,
 • Sali pamięci w SP 7 i miejsca celebracji Mszy św. przez papieża.
 1. Zadbanie o miejsce pamięci zakończenia wizyty Ojca Świętego w Łowiczu (obelisk nad rzeką Bzurą) przez wysprzątanie terenu wokół pamiątkowego kamienia i zapalenie zniczy oraz złożenie kwiatów.
 1. Odnalezienie 100 osób, które uczestniczyły we Mszy św. z udziałem Jana Pawła II w Łowiczu w dn. 14.06.1999r. Zebranie krótkich refleksji, nagranie krótkich filmów i wywiadów na temat przeżyć związanych z papieżem.
 1. Przygotowanie i przeprowadzenie multimedialnego quizu wiedzy o Janie Pawle II w kl.1 ( przygotowanie Quizu i umieszczenie go na platformie „Kahoot” przez uczniów kl.1 cyb).
 1. Zapoznanie z treścią homilii papieża, wygłoszonej w czasie liturgii Mszy św. na os. Bratkowice  (na lekcjach religii)
 1. Przygotowanie gazetek tematycznych i albumów o papieżu.
 2. Uroczysty apel podsumowujący projekt edukacyjny.
 3. Wycieczka śladami Jana Pawła II w Polsce (Niepokalanów, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska)

VII pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski

(14 czerwca 1999 – Łowicz)

W deszczowy poranek Jan Paweł II przyjechał do Łowicza – miasta, gdzie w XVIII wieku działał Stanisław Konarski, wielki reformator szkół pijarskich. Tematem spotkania było wychowanie i szkolnictwo. Wśród uczestników spotkania byli uczniowie, nauczyciele, rodzice, władze oświatowe z ministrem edukacji na czele.

„Zdradź nam sekret niepojęty, jak być młodym Ojcze Święty!” – skandowała młodzież w czasie całego spotkania. Chcecie poznać sekret fenomenu Karola Wojtyły? Mamy nadzieję, że realizacja projektu Wam w tym pomoże.

 Abyście mogli lepiej poznać osobę Karola Wojtyły, w zakładce „Katecheza szkolna”, będą publikowane prezentacje multimedialne, które przygotowali uczniowie klas 1. Naprawdę będzie ich 100 !!!  Zapraszam do zapoznania się z nimi, zarówno w  imieniu swoim, jak i autorów, życząc wielu wzruszeń przy ich oglądaniu.

UWAGA!  UWAGA!  UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!   UWAGA!  UWAGA!   UWAGA!

Jesteśmy pierwszymi w Łowiczu i powiecie łowickim, a drugimi w całej diecezji łowickiej, którzy zgłosili swój pomysł na świętowanie 100 rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.

 • link do mapy inicjatyw w ramach ogólnopolskiego projektu „DAR NA 100”

https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/#mapainicjatyw

KĄCIK LITURGICZNY

Za nami już druga niedziela adwentowa. „Czuwajcie i módlcie się” – to zachęta na najbliższy czas, którą nieustannie, a szczególnie w obecnym okresie liturgicznym, kieruje do nas Chrystus, a za Nim Kościół. Czuwać, to znaczy być gotowym do czynienia dobra (jałmużna). Zachęcam więc Was do włączania się w akcje charytatywne, które są organizowane zarówno w naszej szkole, mieście, powiecie, czy w całym kraju. Dlaczego warto pomagać? Odpowiedź znajdziemy oczywiście w Piśmie św. : „Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu” (Dz 20, 35). Aby przyjąć dar narodzenia Syna Bożego, musimy najpierw otworzyć się na drugiego człowieka.