I Liceum Ogólnokształcące

Katecheza szkolna

Ważna wiadomość,  nie tylko w tym roku szkolnym !!!

W niedzielę 12 września 2021 r. o godz. 12.00 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odbyła się uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystości przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Kim były te osoby i dlaczego warto o nich mówić, pisać i naśladować je w codziennym życiu?

 W naszej zakładce poznacie najważniejsze informacje o nowych błogosławionych Kościoła katolickiego i linki do ciekawych stron, które już w zeszłym roku szkolnym odnaleźli uczniowie obecnych klas 3. W ten sposób chcieliśmy się przygotować do tego ważnego wydarzenia. Wydarzenia, które z pewnością zapisze się w historii Polski i  Kościoła powszechnego.

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. Wychowywał się w wielodzietnej, pobożnej i patriotycznej rodzinie. Miał cztery siostry – rok starszą Anastazję, młodszą o dwa lata Stanisławę, o trzy lata – Janinę i Zofię, która, urodzona w 1910 r. zmarła po kilku tygodniach – oraz młodszego o sześć lat brata Wacława, który zmarł w 1918 r.  31 października 1910 r. zmarła mu mama. W 1912 r. zdał egzaminy i rozpoczął naukę w Warszawie w prywatnym gimnazjum Wojciecha Górskiego. Od września 1915 r. kontynuował naukę w Łomży w Męskiej Szkole Handlowej im. Piotra Skargi. Jesienią 1917 r. we Włocławku rozpoczął naukę w liceum im. Piusa X, które było niższym seminarium duchownym. Natomiast w 1920 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 3 sierpnia 1924 r. w katedrze we Włocławku. W latach 1946–1948 biskup diecezjalny lubelski, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953, zwany Prymasem Tysiąclecia, mąż stanu, obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan duszpasterstwa Wojska Polskiego. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Twórca akcji duszpasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umieszczony w miejscu odosobnienia przez władze komunistyczne PRL. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie.

 

Źródło: https://beatyfikacja.info/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stefan_Wyszy%C5%84ski

Zapraszam Was do obejrzenia wystawy na stronie http://wystawa.czastomilosc.pl/

 

Bł. matka Elżbieta Maria Róża Czacka

Dzieciństwo i młodość

Pochodziła z bardzo zamożnej, zasłużonej ziemiańskiej rodziny arystokratycznej. Urodziła się 22 października 1876 r. w Białej Cerkwi (obecnie Ukraina), jako szóste z siedmiorga dzieci Zofii i Feliksa Czackich. Bardzo ważnymi osobami w jej życiu był ojciec oraz babka ze strony ojca, Pelagia z Sapiehów Czacka. To jej w dużej mierze zawdzięczała wychowanie patriotyczne i religijne. Uczyła się czytać na jej kolanach, z francuskiego egzemplarza książki

„O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempis. Była to książka, która towarzyszyła jej przez całe życie.

 

Od dzieciństwa miała problemy ze wzrokiem. Operacje, leczenie i rehabilitacja nic nie pomagały. Nie było łatwo się z tym pogodzić i młodej, 20 – letniej dziewczynie i jej rodzinie. Do ostatecznej utraty wzroku przyczynił się niefortunny upadek z konia. Gdy planowana była kolejna operacja, Róża usłyszała od lekarza: „Wzroku pani nie odzyska, gdyż jest bezpowrotnie stracony. Wszelkie dalsze starania i zabiegi już nic nie dadzą. Zamiast tego niech pani pomyśli raczej o zajęciu się losem 18 tys. niewidomych w Królestwie Polskim, o których do tej pory nikt się nie zatroszczył”. Na 3 dni zamknęła się w pokoju. Podjęła wówczas decyzję, która zaprowadziła ją do ofiarowania swojego życia niewidomym.

 

Po latach rozpoczęła drogę życia zakonnego i założyła nowe Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem jest służba osobom niewidomym. Stworzyła też Laski – ośrodek szkolno – wychowawczy dla niewidomych, miejsce szczególne nie tylko ze względu na wymiar edukacyjny i charytatywny ale również duchowy.

Osoby niewidome wspierała nie tylko materialnie, organizowała naukę, min. naukę koszykarstwa, naukę Braille’a. Założyła pierwsze schronisko dla niewidomych dziewcząt w Warszawie przy ul. Dzielnej 37, biuro przepisywania książek brajlowskich. Powołała też Patronat, mający na celu otwartą opiekę nad niewidomymi i ich rodzinami. W 1913 r. powstała regularna szkoła dla niewidomych chłopców, pierwsza, w której uczono pisania brajlem w języku polskim, zorganizowane zostały pierwsze kolonie letnie dla niewidomych dzieci. Zaczęło też działać przedszkole dla niewidomych dzieci – instytucja zupełnie pionierska, której wówczas nie było nawet we Francji.

Laski

Formalnie Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża powstało 1 grudnia 1918 r. którego ojcem duchowym został ks. Władysława Korniłowicz. We współpracy z ks. Korniłowiczem kształtował się charyzmat Dzieła tworzonego przez matkę Czacką – charyzmat służby niewidomym nie tylko na ciele, ale też na duszy.

W wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia 1925 r. ks. Władysław Korniłowicz poświęcił wybudowaną tam kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej – drewniano – murowaną, nawiązującą w stylu do architektury zakopiańskiej. Odprawił w niej też pierwszą Mszą św. – Pasterkę.

W 1925 r. Matka Czacka przeniosła się do Lasek, a rok później przeniesiona została tutaj większość agend Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.

Wojna

Już na początku września 1939 r. nastąpiła częściowa ewakuacja Lasek. Było to bardzo uzasadnione. W dniach od 17 do 21 września odbyła się tam bitwa, w czasie której doszło do zniszczenia zakładu w 75 procentach.

Matka Czacka pod koniec września 1939 r. przebywała w Warszawie, gdzie podczas bombardowania została ciężko ranna. Bardzo cierpiała. Siostry nosiły ją po ulicach miasta z miejsca na miejsce, wśród świszczących pocisków – szukając pomocy. Ostatecznie 27 września udało się ją uzyskać. Dr Zofia Woyno, szara urszulanka przeprowadziła operację usunięcia matce Czackiej gałki ocznej – bez narkozy i bez żadnych środków znieczulających. Dawno już ich w Warszawie zabrakło.

Latem 1940 r. siostry przeniosły się do Kozłówki, gdzie ich kapelanem został ks. prof. Stefan Wyszyński, nazywający sam siebie uczniem ks. Korniłowicza. W 1942 r. przeniósł się on do Lasek, gdzie do 1945 r. pełnił funkcję kapelana Zakładu, będąc również kapelanem okręgu AK Żoliborz – Kampinos.

Odchodzenie

Lata powojenne były trudne. We wrześniu 1946 r. zmarł ks. Władysław Korniłowicz.

Już w grudniu 1948 r. matka Czacka przeszła pierwszy wylew. Miała świadomość pogarszającego się stanu zdrowia. Ostatnie 10 lat życia m. Elżbiety to lata ciężkiej choroby

z aspektami demencji, powolnego umierania i cierpienia ofiarowywanego w intencji Dzieła. Mieszkała w pokoju przy kaplicy w Laskach. Modliła się i przeżywała swoje cierpienie, którego miała świadomość, w łączności z Bogiem. W jej notatkach i słowach ostatniej modlitwy zawarte jest świadectwo stanów mistycznych.

Zmarła 15 maja 1961 r. 19 maja podczas uroczystego pogrzebu homilię wygłosił Prymas Stefan Wyszyński rozpoczynając ją od słów „Przedziwny jest Bóg w świętych swoich!”.

12 września br. w Warszawie odbyła się beatyfikacja matki Elżbiety Róży Czackiej wspólnie z beatyfikacją ks. kard. Wyszyńskiego. Pierwotnie uroczysta beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego miała odbyć się rok wcześniej – w czerwcu 2020 r., ale ze względu na pandemię Sars-Cov 2 uroczystość odłożono. Niektórzy ludzie, znający Dzieło Matki Czackiej i jej duchowe relacje z ks. kard. – przyjacielem Lasek, widzą w tym wydarzeniu działanie Bożej Opatrzności, mówiąc żartobliwie, „że syn (kard. Wyszyński) zaczekał na Matkę (Różę Czacką)”.

Tych dwoje ludzi tak mocno zaangażowanych w służbę Bogu i drugiemu człowiekowi, szczególnie człowiekowi w trudnej sytuacji życiowej, człowiekowi cierpiącemu, opuszczonemu i prześladowanemu, wspólnie dołączyło do grona błogosławionych Kościoła Katolickiego. Stali się dla nas przewodnikami nie tylko w życiu duchowym, ale w codziennym życiu, zachęcając nas swoją postawą do większej wrażliwości na drugiego człowieka.

Źródło https://www.ekai.pl/matka-elzbieta-roza-czacka/

 

Zapraszam Was oczywiście jeszcze na inne strony, gdzie możecie szczegółowo poznać życie

i dzieło tej niezwykłej, niewidomej siostry zakonnej.

https://beatyfikacja.info/matka-elzbieta-roza-czacka-kim-byla/

https://pl.aleteia.org/2021/01/14/matka-roza-czacka-za-jej-wstawiennictwem-wydarzyl-sie-cud/

https://www.ofeminin.pl/swiat-kobiet/kim-byla-matka-elzbieta-roza-czacka-dzisiaj-jej-beatyfikacja/mlx5mn2

i wiele innych.