I Liceum Ogólnokształcące

Zobacz profile klas 2019

po gimnazjum ›››                     po szkole podstawowej ›››

Harmonogram rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/20 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych. Uczniowie spoza powiatu proszeni są o kontakt ze szkołą w razie trudności z zalogowaniem.


od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00


w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 godz. 12:00 do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 12:00


Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty


od dnia 21 czerwca 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów o których mowa w punkcie 1 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru


Na bieżąco podczas składania wniosków, najpóźniej do dnia 28 czerwca 2019 r.


W postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 sierpnia 2019 r.


Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków oraz dokumentów potwierdzających przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub
prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach


Do dnia 15 lipca 2019 r.


Do dnia 20 sierpnia 2019 r.


Wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych


w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00


w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.


Przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty


Od 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do dnia 24 lipca 2019 r. godz. 12:00


w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15:00.
Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych


25 lipca 2019 r. do godz. 12:00


oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

Dokumenty do pobrania

Przygotowujemy uczniów do
kontynuowania nauki na najlepszych
uczelniach w Polsce i za granicą,
kształcimy przyszłe elity.