I Liceum Ogólnokształcące

Wydawanie duplikatów

Wydawanie duplikatów świadectw.

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę do 2005 r.
  • świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa promocyjnego

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu może wydać duplikat powyższych dokumentów. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (zał. nr 1) oraz dokonać wpłaty 26 zł. na konto:

83 1600 1462 1823 7929 5000 0001 BNP Paribas S.A. w Łowiczu

oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

Czas oczekiwania na wydanie duplikatu – od 7 do 14 dni (od daty wpłynięcia do I LO w Łowiczu wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych.

W przypadku utraty (zagubienia, zniszczenia, kradzieży) legitymacji szkolnej I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu może wydać duplikat legitymacji szkolnej. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (zał. nr 2) wraz z 1 zdjęciem, dokonać wpłaty 9 zł. na konto: 83 1600 1462 1823 7929 5000 0001 BNP Paribas S.A. oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

Czas oczekiwania na wydanie legitymacji szkolnej – od 1 do 7 dni (od daty wpłynięcia do I LO w Łowiczu wniosku wraz z kopią dowodu wpłaty).

U  w  a  g  a !

>Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.

Podstawa prawna wydawania duplikatów:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97, poz. 624)