I Liceum Ogólnokształcące

Rada Rodziców

Dnia 8 września 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu odbyły się wybory
Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2022/2023

Do Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:
Przewodniczący: Magdalena Dąbrowska
Zastępca Przewodniczącego: Alina Brodetska
Sekretarz: Agnieszka Pawłowska-Kalinowska
Skarbnik: Iwona Gładka

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:
– Anna Stawińska
– Krzysztof Ambroziak
– Olga Siewiera

Numer konta Rady Rodziców przy I Liceum
Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu,
na które rodzice mogą wpłacać zadeklarowane dobrowolnie
kwoty:
09 1240 1819 1111 0000 1088 5877
Bank PeKao S.A. w Łowiczu