I Liceum Ogólnokształcące

Rada Rodziców

Dnia 18 września 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu odbyły się wybory

  • Prezydium Rady Rodziców oraz
  • Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2019/2020.

Do Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Przewodniczący: Magdalena Dąbrowska

Zastępca przewodniczącego: Piotr Poźniak

Sekretarz: Joanna Jóźwiak

Skarbnik: Robert Krysiak

Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:

– Izabela Haczykowska-Wilk

– Katarzyna Rachubińska

– Tomasz Wojciechowski

Numer konta Rady Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, na które rodzice mogą wpłacać zadeklarowane kwoty:

09 1240 1819 1111 0000 1088 5877

Bank PEKAO S.A. w Łowiczu