I Liceum Ogólnokształcące

WFOŚiGW

W szkole realizowany jest projekt Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Moja wymarzona pracownia biologiczna” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

Działanie jest wynikiem realizacji zadania:  Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Moja wymarzona pracownia biologiczna” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

Koszt całkowity zadania: 63 104 zł (dotacja z WFOŚiGW – 49 904 zł, udział własny 13 200 zł)

W ramach projektu zostanie :

  • zakupione pomoce dydaktyczne głównie wspierające naukę o człowieku oraz interaktywna aplikacja prezentująca budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka w 3D;
  • zakupiony nowoczesny zestaw multimedialny: laptop z oprogramowaniem, tablica multimedialna i rzutnik krótkoogniskowy;
  • wyremontowana pracownia biologiczna i jej zaplecze, w tym zostanie wymienione oświetlenie.

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnej pracowni biologicznej!

Projekt jest realizowany od 1.012020 do 31.08.2020

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zainwestujwekologie.pl oraz do linków pokazujących co robimy w ramach projektu:

 

https://lo1lowicz.pl/nowe-pomoce-naukowe-w-pracowni-biologicznej/

https://lo1lowicz.pl/moja-wymarzona-pracownia/

https://www.facebook.com/lo1lowicz/posts/2603450479755096?__tn__=-R

https://www.facebook.com/lo1lowicz/posts/2573964829370328?__tn__=-R

https://www.facebook.com/lo1lowicz/posts/2443426095757536?__tn__=-R

 

W szkole realizowany jest projekt „Nie podgrzewaj atmosfery”

Działanie jest wynikiem realizacji zadania:  „Program edukacji ekologicznej pn. „Nie podgrzewaj atmosfery!” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu”

Koszt całkowity zadania: 36200 zł (dotacja z WFOŚiGW – 32564,00 zł, udział własny 3636,00 zł)

W ramach projektu zostaną:

  • zakupione pomoce dydaktyczne (labdiski, książki dotyczące tematyki klimatu, roślin, grzybów, mapa ekologiczna);
  • odbędą się:
  • wycieczki do: Odkrywkowej Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu, Elektrowni w Bełchatowie, Ojcowskiego Parku Narodowego i Krakowa, Uniwersytetu Łódzkiego
  • warsztaty: w ramach II Sesji Wyjazdowej Festiwalu Nauki w Łowiczu, wystawa eksponatów z Experymentarium z Łodzi, warsztaty z wykorzystaniem ciekłego azotu
  • konkursy: Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Odkryj piękno atmosfery”, Szkolny konkurs plastyczny na logo projektu, konkurs plastyczny dla dzieci „W czasie deszczu dzieci się nudzą”

Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problemy zanieczyszczenia atmosfery, skutków tego zjawiska i możliwości przeciwdziałania.

Projekt jest realizowany od 1.09.2019 do 30.06.2020

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zainwestujwekologie.pl oraz do linków pokazujących co robimy w ramach projektu:

https://lo1lowicz.pl/relacja-z-wyjazdu-do-belchatowa/

https://lo1lowicz.pl/szkolny-konkurs-na-logo-rozstrzygniety/

https://www.facebook.com/lo1lowicz/photos/a.2487081664725312/2488069667959845/?type=3&__tn__=-R

https://www.facebook.com/lo1lowicz/photos/a.2487081664725312/2487083304725148/?type=3&__tn__=-R

https://www.facebook.com/lo1lowicz/posts/2443426095757536?__tn__=-R

 

W szkole realizowany jest projekt „WODA WSZECHOBECNA”

Działanie jest wynikiem realizacji projektu:  „Program edukacji ekologicznej pod nazwą WODA WSZECHOBECNA realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu”

Koszt całkowity zadania: 25 756, 58 zł (dotacja z WFOŚiGW – 23 170,00 zł, udział własny 2586,58 zł)

W ramach projektu zostaną:

– zakupione pomoce dydaktyczne (lupy, pendrive, książki tematyczne, atlasy),

– odbędą się wycieczki, warsztaty i wykłady

– przeprowadzone szkolne konkursy, zajęcia pozalekcyjne oraz szkolne akcje tematyczne.

Projekt jest realizowany od 1.09.2018 do 30.06.2019

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zainwestujwekologie.pl

https://lo1lowicz.pl/przypominamy-ze-w-szkole-realizowany-jest-projekt-woda-wszechobecna/