I Liceum Ogólnokształcące

Szkolny Konkurs na LOGO rozstrzygnięty

Szkolna Komisja Konkursowa w składzie: p. Dorota Dziekanowska- Słoma   – dyrektor, p. Agnieszka Jarka – wicedyrektor, p Agnieszka Piorun – nauczyciel geografii oraz p. Urszula Tworek – nauczyciel biologii, przyznała nagrody za projekt znaku graficznego, ekologicznego projektu  : Nie podgrzewaj atmosfery !  – dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi. Nagrody rzeczowe, ufundowane przez WFOŚiGW w Łodzi oraz Radę Rodziców naszego liceum otrzymują:
Julia Sałuda z klasy 1ap  oraz  Martyna Zygmuntowicz z klasy 2b .  
Logotypy zaprojektowane przez uczennice będą – podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym  – umieszczone na kubkach oraz na innych artykułach promujących projekt i jego ideę.

Gratulujemy !

Tekst i fot. U. Tworek