I Liceum Ogólnokształcące

Przypominamy, że w szkole realizowany jest projekt „WODA WSZECHOBECNA”

Działanie jest wynikiem realizacji projektu:  „Program edukacji ekologicznej pod nazwą WODA WSZECHOBECNA realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Chełmońskiego w Łowiczu”

Koszt całkowity zadania: 25 756, 58 zł (dotacja z WFOŚiGW – 23 170,00 zł, udział własny 2586,58 zł)

W ramach projektu zostaną:

– zakupione pomoce dydaktyczne (lupy, pendrive, książki tematyczne, atlasy),

– odbędą się wycieczki, warsztaty i wykłady

– przeprowadzone szkolne konkursy, zajęcia pozalekcyjne oraz szkolne akcje tematyczne.

Projekt jest realizowany od 1.09.2018 do 30.06.2019

Zachęcamy do odwiedzenia strony www.zainwestujwekologie.pl