I Liceum Ogólnokształcące

Liceum 4-letnie
po szkole podstawowej

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

A. medyczna

atuty klasy

  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz język niemiecki (kontynuacja lub realizacja od podstaw).
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
   Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

   • projekt „UMED edukuje” – uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny;
   • projekt „FUMED” – jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne;
   • projekt „Akademia Ciekawej Chemii” na Wydziale Chemii UŁ;
   • udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii – na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
  • nowoczesne pracownie
 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i chemicznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

kierunki studiów
Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne.

B. politechniczna

atuty klasy

  • zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki, języka angielskiego w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz język niemiecki (kontynuacja lub realizacja od podstaw).
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • wszystkie nasze klasy politechniczne objęte są patronatem Politechniki Łódzkiej. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w cyklicznych wykładach i laboratoriach z fizyki.
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. fizycznym i matematycznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelni

kierunki studiów
Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.