I Liceum Ogólnokształcące

Liceum 4-letnie
po szkole podstawowej

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

A. medyczna

 

<strong>atuty klasy</strong>
  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
   Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

   • projekt „UMED edukuje” – uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny;
   • projekt „FUMED” – jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne;
   • projekt „Akademia Ciekawej Chemii” na Wydziale Chemii UŁ;
   • udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii – na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i chemicznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

<strong>kierunki studiów</strong>
Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne.

B. politechniczna

możesz wybrać grupę, która rozszerza matematykę, fizykę i informatykę lub matematykę, fizykę i język angielski.

<strong>atuty klasy</strong>
  • zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki, informatyki lub języka angielskiego w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
   • wszystkie nasze klasy politechniczne objęte są patronatem Politechniki Łódzkiej. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w cyklicznych wykładach i laboratoriach z fizyki.
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. fizycznym i matematycznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelni

<strong>kierunki studiów</strong>
Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

C. przyrodnicza

<strong>atuty klasy</strong>
  • zwiększona liczba godzin biologii, języka angielskiego oraz do wyboru chemii lub geografii w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
   Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

   • projekt „UMED edukuje” – uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny;
   • projekt „FUMED” – jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne;
   • projekt „Ogarnij Gegrę” to cykl otwartych wykładów, który poszerza i uaktualnia wiedzę młodzieży, zwłaszcza maturzystów. Nasi uczniowie systematycznie biorą w nim udział i chętnie spotykają się z wykładowcami Wydziału Geografii Uniwersytetu Łódzkiego.
   • udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii – na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i geograficznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

<strong>kierunki studiów</strong>
Kierunki z klasy medycznej oraz: planowanie przestrzenne, biologia kryminalistyczna, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, ekomiasto, mikrobiologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, biologia, geografia, geomonitoring, biotechnologia, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, international marketing, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie, analityka biznesu, finanse i inwestycje, zarządzanie miastem, informatyka w ochronie środowiska,  psychologia, pedagogika, turystyka i rekreacja, logistyka, uczelnie wojskowe,  pożarnicze i inne.

D. humanistyczna<strong>atuty klasy</strong>
  • zwiększona liczba godzin języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
  • nowoczesne pracownie i bogato wyposażona biblioteka.

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia utrwalające wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

<strong>kierunki studiów</strong>
Prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, filologia angielska, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, historia, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.
* poszczególne oddziały, grupy językowe, grupy z przedmiotów rozszerzonych zostaną utworzone po zebraniu liczby uczniów akceptowalnej przez organ prowadzący.