I Liceum Ogólnokształcące

Liceum 4-letnie
po szkole podstawowej

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

 

A. medyczna

 

atuty klasy
  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
   Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

   • projekt „UMED edukuje” – uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny;
   • projekt „FUMED” – jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne;
   • projekt „Akademia Ciekawej Chemii” na Wydziale Chemii UŁ;
   • udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii – na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i chemicznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

kierunki studiów
Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, uczelnie wojskowe i inne.

B. politechniczna

możesz wybrać grupę, która rozszerza matematykę, fizykę i informatykę lub matematykę, fizykę i język angielski.

atuty klasy
  • zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki, informatyki lub języka angielskiego w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
   • wszystkie nasze klasy politechniczne objęte są patronatem Politechniki Łódzkiej. W ramach współpracy uczniowie uczestniczą w cyklicznych wykładach i laboratoriach z fizyki.
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. fizycznym i matematycznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelni

kierunki studiów
Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

C. przyrodnicza

atuty klasy
  • zwiększona liczba godzin biologii, języka angielskiego oraz do wyboru chemii lub geografii w cyklu kształcenia.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
   Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

   • projekt „UMED edukuje” – uczniowie biorą udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny;
   • projekt „FUMED” – jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne;
   • projekt „Ogarnij Gegrę” to cykl otwartych wykładów, który poszerza i uaktualnia wiedzę młodzieży, zwłaszcza maturzystów. Nasi uczniowie systematycznie biorą w nim udział i chętnie spotykają się z wykładowcami Wydziału Geografii Uniwersytetu Łódzkiego.
   • udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii – na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ;
  • nowoczesne pracownie

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i geograficznym.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

kierunki studiów
Kierunki z klasy medycznej oraz: planowanie przestrzenne, biologia kryminalistyczna, biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, ekomiasto, mikrobiologia, ochrona środowiska, gospodarka przestrzenna, biologia, geografia, geomonitoring, biotechnologia, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, international marketing, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, stosunki międzynarodowe, studia azjatyckie, analityka biznesu, finanse i inwestycje, zarządzanie miastem, informatyka w ochronie środowiska,  psychologia, pedagogika, turystyka i rekreacja, logistyka, uczelnie wojskowe,  pożarnicze i inne.

D. humanistycznaatuty klasy
  • zwiększona liczba godzin języka polskiego, języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie.
  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.
  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/
  • projekty naukowe https://lo1lowicz.pl/projekty/
  • nowoczesne pracownie i bogato wyposażona biblioteka.

 

 • szkoła oferuje udział uczniów w kołach rozwijających zainteresowania.
 • dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia utrwalające wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dobrze zdana matura w ILO przepustką na wymarzone uczelnie.

kierunki studiów
Prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, filologia angielska, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, historia, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.
* poszczególne oddziały, grupy językowe, grupy z przedmiotów rozszerzonych zostaną utworzone po zebraniu liczby uczniów akceptowalnej przez organ prowadzący.