I Liceum Ogólnokształcące

Liceum 4-letnie
po szkole podstawowej

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

A. medyczna

przedmioty rozszerzone*

wariant I
biologia, chemia, matematyka
wariant II
chemia, fizyka, matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
oraz dwa przedmioty o najwyższej liczbie punktów:
biologia, chemia, fizyka
atuty klasy

Dla grupy matematyka, chemia, biologia:

  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła biologicznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**

Dla grupy matematyka, chemia, fizyka:

  • zwiększona liczba godzin chemii i fizyki o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła fizycznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia medyczne, przyrodnicze i politechniczne.

Uczniowie tego oddziału, będą mogli w klasie 2 i 3 wziąć udział w projekcie „UMED edukuje”. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na warsztaty organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Szczegóły tutaj. Do projektu z powiatu łowickiego została zaproszona tylko nasza szkoła!

kierunki studiów
Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, astronomia, automatyka i robotyka, transport, elektronika, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, nanotechnologia, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze.

B. politechniczna

przedmioty rozszerzone*

wariant I
matematyka, fizyka, informatyka
wariant II
matematyka, fizyka, język angielski

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
fizyka
język angielski
atuty klasy
Dla grupy matematyka, fizyka, informatyka:

  • zwiększona liczba godzin: fizyki o 2 godziny, informatyki o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła fizycznego i matematycznego w cyklu kształcenia**

Dla grupy matematyka, fizyka, język angielski:

  • zwiększona o 2 godziny w cyklu kształcenia liczba zajęć z fizyki oraz po 1 godzinie koła fizycznego i matematycznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu **
  • przedmiot uzupełniający: konwersacje w języku angielskim lub angielski w biznesie

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia politechniczne, informatyczne, ekonomiczne i mundurowe.

kierunki studiów
Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

C. przyrodniczo-ekonomiczna

przedmioty rozszerzone*

wariant I
biologia, chemia, język angielski
wariant II

geografia, język angielski, matematyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
oraz dwa przedmioty o najwyższej liczbie punktów:
biologia, chemia, geografia
atuty klasy
Dla grupy biologia, chemia język angielski:

  • zwiększona liczba godzin biologii i chemii o 2 godziny w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu oraz po 1 godzinie koła biologicznego i chemicznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**

Dla grupy matematyka, geografia, język angielski:

  • zwiększona liczba godzin: geografii o 2 godziny w cyklu kształcenia oraz po 1 godzinie koła matematycznego i geograficznego w cyklu kształcenia dla każdego przedmiotu**
  • przedmiot uzupełniający: konwersacje w języku angielskim lub angielski w biznesie

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i mundurowe.

Uczniowie tego oddziału, będą mogli w klasie 2 i 3 wziąć udział w projekcie „UMED edukuje”. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na warsztaty organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Szczegóły tutaj. Do projektu z powiatu łowickiego została zaproszona tylko nasza szkoła!

kierunki studiów
Patrz klasa medyczna oraz: ekonomia, administracja i zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka, dziennikarstwo, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

D. humanistyczno-ekonomiczna

przedmioty rozszerzone*

wariant I
język polski, historia, wos
wariant II
geografia, język angielski, wos

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
oraz dwa przedmioty o najwyższej liczbie punktów historia, wos, geografia, język angielski
atuty klasy
Dla grupy WOS, język polski, historia:

  • zwiększona liczba godzin: koło matematyczne oraz koło z wos-u po 1 godzinie w cyklu kształcenia**

Dla grupy WOS, geografia, język angielski:

  • zwiększona liczba godzin: geografii o 2 godziny oraz po 1 godzinie koła matematycznego i geograficznego w cyklu kształcenia**

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia humanistyczne, socjologiczne, ekonomiczne i mundurowe

kierunki studiów
Prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, historia, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.
*Zanim podejmiesz decyzję zweryfikuj wymagania wymarzonej uczelni.
**propozycja zwiększenia godzin przedmiotów rozszerzonych, uzupełniających, kół zaintresowań może ulec modyfikacji po poznaniu potrzeb uczniów, możliwości i ich planów na przyszłość.

Informujemy, że podczas naboru będzie obowiązywał próg punktowy, który zostanie podany podczas rekrutacji elektronicznej. Indywidualne przypadki będzie rozpatrywał dyrektor szkoły.