I Liceum Ogólnokształcące

Liceum 3-letnie
(po gimnazjum)

W roku szkolnym 2019/2020 planujemy otwarcie klas z następującymi przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym:

A. medyczna


przedmioty rozszerzone*

w klasie I
matematyka
od klasy II do wyboru  kolejne rozszerzenia:
chemia + biologia
lub
chemia + fizyka

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
oraz dwa przedmioty o najwyższej liczbie punktów:
biologia, chemia, fizyka
atuty klasy
Dla grupy matematyka, chemia, biologia:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, biologii i chemii (o 1 do 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo

Dla grupy matematyka, chemia, fizyka:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, chemii i fizyki (o 1 do 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia medyczne, przyrodnicze i politechniczne.

Uczniowie tego oddziału, będą mogli w klasie 2 i 3 wziąć udział w projekcie „UMED edukuje”. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na warsztaty organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Szczegóły tutaj. Do projektu z powiatu łowickiego została zaproszona tylko nasza szkoła!

kierunki studiów
Medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna, astronomia, automatyka i robotyka, transport, elektronika, telekomunikacja, energetyka, budownictwo, nanotechnologia, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze.

B. politechniczna

przedmioty rozszerzone*

w klasie I
matematyka
od klasy II do wyboru  kolejne rozszerzenia:
fizyka + informatyka
lub
fizyka + język angielski
lub
geografia + język angielski

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
fizyka
matematyka
geografia
atuty klasy
Dla grupy matematyka, fizyka, informatyka:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, fizyki i informatyki (o 1 do 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmiot uzupełniający grafika komputerowa, historia i społeczeństwo

Dla grupy matematyka, fizyka, język angielski:

 • zwiększona liczba godzin matematyki i fizyki (o 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmioty uzupełniające: angielski w biznesie, konwersacje w języku angielskim, historia i społeczeństwo

Dla grupy matematyka, geografia, język angielski:

 • zwiększona liczba godzin matematyki i geografii (o 1 do 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmioty uzupełniające: angielski w biznesie, konwersacje w języku angielskim, historia i społeczeństwo

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia politechniczne, ekonomiczne i mundurowe.

kierunki studiów
Informatyka, robotyka, automatyka, budownictwo, mechatronika, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, nanotechnologia, zarządzanie, architektura, geodezja, kartografia, telekomunikacja, mechanika, ekonomia, automatyka, fizyka techniczna, astronomia, biogospodarka, transport elektronika, telekomunikacja, elektronika, energetyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

C. przyrodniczo-ekonomiczna

przedmioty rozszerzone*

w klasie I
język angielski
od klasy II do wyboru  kolejne rozszerzenia:
biologia + chemia
lub
geografia + wos

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
lub
matematyka
oraz dwa przedmioty o najwyższej liczbie punktów:
biologia, chemia, geografia
atuty klasy
Dla grupy języka angielski, chemia, biologia:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, biologii i chemii (o 1 do 2 godzin w cyklu kształcenia)**
 • przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo

Dla grupy język angielski, geografia, WOS:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, geografii, WOS’u (o 1 godzinę w cyklu kształcenia)**
 • przedmioty uzupełniające: konwersacje w języku angielskim, angielski w biznesie, historia i społeczeństwo

Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia medyczne, przyrodnicze, ekonomiczne i mundurowe.

Uczniowie tego oddziału, będą mogli w klasie 2 i 3 wziąć udział w projekcie „UMED edukuje”. W ramach projektu uczniowie będą wyjeżdżali na warsztaty organizowane przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Szczegóły tutaj. Do projektu z powiatu łowickiego została zaproszona tylko nasza szkoła!

kierunki studiów
Patrz klasa medyczna oraz: ekonomia, administracja i zarządzanie, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka, dziennikarstwo, bezpieczeństwo publiczne, logistyka, uczelnie wojskowe, policyjne i pożarnicze oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

D. humanistyczna

przedmioty rozszerzone*

w klasie I
język polski
od klasy II do wyboru  kolejne rozszerzenia:
historia + wos
lub
historia + język angielski

przedmioty punktowane w procesie rekrutacji

język polski
matematyka
historia
język angielski
atuty klasy
Dla grupy języka polski, historia, WOS:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, historii, WOS’u (o 1 godzinę w cyklu kształcenia)**
 • przedmioty uzupełniające: wprowadzenie do filozofii, przyroda

Dla grupy język polski, historia, język angielski:

 • zwiększona liczba godzin matematyki, historii (o 1 godzinę w cyklu kształcenia)**
 • przedmioty uzupełniające: wprowadzenie do filozofii, spotkania z filozofią, przyroda

/br>
Dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dobrze zdana matura z tych przedmiotów jest przepustką na studia humanistyczne, socjologiczne i mundurowe.

kierunki studiów
Prawo, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, filozofia, filologia polska, psychologia, pedagogika, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, aktorstwo, archeologia, historia, politologia, medioznawstwo, europeistyka, socjologia, kierunki artystyczne oraz kierunki związane z bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

*Zanim podejmiesz decyzję zweryfikuj wymagania wymarzonej uczelni.
**propozycja zwiększenia godzin przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających może ulec modyfikacji po poznaniu potrzeb uczniów, możliwości i ich planów na przyszłość.
Informujemy, że podczas naboru będzie obowiązywał próg punktowy, który zostanie podany podczas rekrutacji elektronicznej. Indywidualne przypadki będzie rozpatrywał dyrektor szkoły.