6 maja (poniedziałek) JĘZYK POLSKI 9:00 – poziom podstawowy
14:00 – poziom rozszerzony
7 maja (wtorek) MATEMATYKA 9:00 – poziom podstawowy
7 maja (wtorek) JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
8 maja (środa) JĘZYK ANGIELSKI 9:00 – poziom podstawowy
14:00 – poziom rozszerzony
9 maja (czwartek) MATEMATYKA 9:00 – poziom rozszerzony
9 maja (czwartek) FILOZOFIA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
10 maja (piątek) BIOLOGIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
10 maja (piątek) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
13 maja (poniedziałek) chemia 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
13 maja (poniedziałek) INFORMATYKA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
14 maja (wtorek) JĘZYK NIEMIECKI 9:00 – poziom podstawowy

14:00 – poziom rozszerzony

15 maja (środa) GEOGRAFIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
15 maja (środa) HISTORIA SZTUKI 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
16 maja (czwartek) JĘZYK ROSYJSKI  9:00 – poziom podstawowy

14:00 – poziom rozszerzony

17 maja (piątek) JĘZYK FRANCUSKI 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
20 maja (poniedziałek) FIZYKA I ASTRONOMIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
20 maja (poniedziałek) HISTORIA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
21 maja (wtorek) JĘZYK HISZPAŃSKI 9:00 – poziom podstawowy
21 maja (wtorek) JĘZYK HISZPAŃSKI 14:00 – poziom rozszerzony
22 maja (środa) JĘZYK WŁOSKI 9:00- poziom podstawowy
22 maja (środa) JĘZYK WŁOSKI 14:00 – poziom rozszerzony
23 maja (środa) JĘZYKI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, JĘZYK KASZUBSKI, JĘZYK WŁOSKI 9:00 – poziom podstawowy
23 maja (środa) JĘZYKI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, JĘZYK KASZUBSKI, JĘZYK WŁOSKI 14:00  poziom rozszerzony

 

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego:

język polski, matematyka, język mniejszości narodowych:
poziom podstawowy 170, poziom rozszerzony 180

matematyka w języku obcym 80

języki obce nowożytne:
poziom podstawowy 120;
poziom rozszerzony część I 120, część II 70

języki obce dla klas dwujęzycznych:
część I 90,
część II 150

informatyka poziom podstawowy:
część I 75,
część II 120;
poziom rozszerzony:
część I 90,
część II 150

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu:
poziom podstawowy 120,
poziom rozszerzony 180,
arkusz w języku obcym 80

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia: poziom podstawowy 120, poziom rozszerzony 150, arkusz w języku obcym 80

język kaszubski:
poziom podstawowy 120,
poziom rozszerzony 180
Na podstawie:
http://www.edukacja.net/niezbednik-maturzysty/834-terminy-matury-2017