PRZEWODNICZĄCY

  • Natalia Kubel 2A

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

  • Marceli Gradek 1B

 

SKARBNIK I SEKRETARZ

  • Julia Gostyńska 1C
  • Filip Tokarski 2B

 

OPIEKUNOWIE:

  • Ewelina Kapusta
  • Aleksandra Wojciechowska-Gasik