PRZEWODNICZĄCY

  • Szymon Szaleniec 1D

 

WICEPRZEWODNICZĄCY

  • Bartłomiej Dębski 2A

 

SKARBNIK I SEKRETARZ

  • Kamila Cherążka 2C

 

OPIEKUNOWIE:

  • Ewelina Kapusta
  • Monika Kleczyńska
  • Magdalena Kumosińska