I Liceum Ogólnokształcące

„Chełmoński” zaprasza do 1c – klasy przyrodniczej

Drodzy ósmoklasiści!

Czy nadal zastanawiacie się na tym, co chcecie robić w przyszłości? Macie wiele pomysłów i szereg  zainteresowań? Ta oferta jest specjalnie dla Was.

Dołącz do nas!

 

„Chełmoński” zaprasza do… klasy przyrodniczej!

 

Klasa przyrodnicza przygotuje Was na następujące kierunki studiów:

biologia, biologia kryminalistyczna, biomonitoring biotechnologia, ekologiczne, mikrobiologia, ochrona środowiska, ekomiasto,

geografia, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, geomonitoring,

chemia kosmetyków, chemia materiałów,

ekonomia, finanse i biznes międzynarodowy, logistyka, turystyka i rekreacja, inwestycje i nieruchomości, international marketing, analityka biznesu, automatyzacja procesów biznesowych, przedsiębiorczość i zarządzanie, zarządzanie miastem,

psychologia, pedagogika,

międzynarodowe studia kulturowe, politologia, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, studia azjatyckie,

informatyka w ochronie środowiska, informatyka przestrzenna, bezpieczeństwo narodowe,

uczelnie wojskowe i pożarnicze,

medycyna, stomatologia, farmacja, chemia kosmetyczna, kosmetologia, biotechnologia, rolnictwo, weterynaria, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo, AWF, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, biogospodarka, żywienie człowieka, fizyka medyczna.

 

Nauka w klasie przyrodniczej to:

 

  • zwiększona liczba godzin biologii, geografii i języka angielskiego w cyklu kształcenia,

 

  • obowiązkowo język angielski oraz do wyboru język niemiecki lub rosyjski,

 

  • nowoczesne pracownie,

 

  • wyjazdy na uczelnie, które oferują udział w warsztatach i wykładach. Współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i Politechniką Łódzką,

https://lo1lowicz.pl/wspolpraca-z-uczelniami-wyzszymi/

Obecnie nasi uczniowie biorą udział w projektach:

  • „UMED edukuje”– młodzież bierze udział w cyklicznych zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Medyczny,
  • projekt „FUMED”– jesteśmy jedynym liceum w powiecie, do którego przyjeżdżają wykładowcy z Uniwersytetu Medycznego, aby poprowadzić zajęcia laboratoryjne,
  • „Ogarnij Gegrę”– cykl otwartych wykładów poszerzających wiedzę zwłaszcza maturzystów. Nasi uczniowie systematycznie biorą w nim udział i spotykają się z wykładowcami Wydziału Geografii Uniwersytetu Łódzkiego,
  • Udział w warsztatach i wykładach w Instytucie Kreatywnej Biologii– inicjatywa Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, który co miesiąc organizuje wykłady na tematy dotyczące funkcjonowania człowieka, otaczającej go przyrody i nowinek związanych z genetyką, nanotechnologią oraz biotechnologią. Po wykładach nasi uczniowie biorą udział z zaproponowanych warsztatach eksperymentalnych. Zajęcia są niezwykle ciekawe i interesujące, a nasi uczniowie aktywnie biorą w nich udział.
  • Udział w akcji Uniwersytet Zawsze Otwarty na Uniwersytecie Łódzkim. Program „Zdolny uczeń –świetny student” polega na możliwości zgłoszenia przez szkołę ucznia ze zdolnościami i zainteresowaniami biologicznymi. Jeżeli uczeń zostanie zaakceptowany przez uczelnię, przydzielany jest mu opiekun akademicki, który współpracuje z nim indywidualnie przez cały rok szkolny. Uczeń ma zadanie realizować projekty badawcze oraz bierze udział w wykładach i warsztatach organizowanych dla najzdolniejszych uczniów. W ten sposób rozwija swoją pasję biologiczną i zainteresowania.

 

Nasza szkoła oferuje udział w kołach rozwijających zainteresowania, np. biologicznym i geograficznym. Wszystkie dodatkowe godziny przedmiotów rozszerzonych są przeznaczone na zajęcia laboratoryjne, utrwalanie wiadomości i przygotowanie do egzaminu maturalnego.

Dodatkowo nasi uczniowie mają możliwość uczestniczenia w wykładach, warsztatach, laboratoriach i projektach edukacyjnych organizowanych przez wyższe uczelnie.

Corocznie młodzież bardzo aktywnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach. Warto podkreślić, że I LO znalazło się w tzw. rankingu STEM, czyli wśród 200 najlepszych szkół w Polsce przygotowujących do matury z przedmiotów przyrodniczych.

 

Pamiętajcie, dobrze zdana matura w I LO jest przepustką na wymarzone kierunki studiów!

Zadbajcie o swoją przyszłość już dziś!

 

Przedmioty punktowane z procesie rekrutacji do klasy politechnicznej to:

język polski, matematyka, język angielski, biologia lub geografia.

 

 

W roku szkolnym 2021/22 I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu planuje otwarcie czterech klas.

Wszystkich ósmoklasistów zachęcamy do zapoznania się z komunikatami przygotowanymi na stronie naszej szkoły:

https://lo1lowicz.pl/rekrutacja/