I Liceum Ogólnokształcące

MATURY W I LO

We wtorek 4 maja 2021 r. egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęły się matury. Sesja egzaminacyjna potrwa do 20 maja 2021 r. Każdy egzamin przebiega w reżimie sanitarnym.

W tym roku do egzaminu dojrzałości  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przystępuje 99 absolwentów. Chęć podejścia do matury zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników, w celu podwyższenia wyników.

Drodzy Maturzyści mamy nadzieję, że tegoroczne matury będą odbywały się w spokoju. Wykorzystajcie zdobytą wiedzę i napiszcie każdy egzamin jak najlepiej.

Powodzenia!!!

Tekst i fot. A. Jarka