I Liceum Ogólnokształcące

Kroniki szkolnej od 1946 roku

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego może poszczycić się prowadzeniem kroniki szkolnej od 1946 roku, która jest cennym zapisem ważnych, aktualnych zdarzeń z życia Naszej Szkoły. Powinno się do niej zaglądać, gdyż jest rękodziełem stworzonym przez liczne pokolenia kronikarzy-pasjonatów, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Warto podziwiać i wrócić do starych zapisów wykonanych z wielkim pietyzmem. Tak niewiele osób w dzisiejszych czasach komputerów, Internetu i długopisów potrafi pisać w sposób artystyczny i niepowtarzalny. Zapisy z lat ubiegłych są napisane archaicznym już dziś piórem i trwałymi, pięknymi kolorami ówczesnych atramentów. Ten pietyzm, piękny i czytelny charakter pisma są dowodem wielkiego kunsztu ich autorów oraz dbałości o estetykę przekazywanych aktualiów. Pieczołowicie, ręcznie wklejane zdjęcia, niejednokrotnie czarno-białe, pozwalają zapoznać się z wyglądem i strojami minionych pokoleń uczniów i nauczycieli, także wydarzeń Naszej Szkoły i jej codzienności. Szczególnie zachęcamy do emocjonalnych powrotów Naszych obecnych i przyszłych Uczniów, którzy są przecież kontynuacją tamtych faktów i zdarzeń ocalonych od zapomnienia. Na szczęście starych zapisów i cennych słów nie zatarł czas, wprowadził minioną przeszłość do współczesności, utrwalając pamięć, budząc szacunek i podziw do ludzi i szkoły. Na prezentowanych zdjęciach można zajrzeć do najstarszej kroniki I LO – cennego kompendium o Nas.

Tekst – A. Wojciechowska-Gasik, E. Kapusta