I Liceum Ogólnokształcące

Współpraca z uczelniami wyższymi

Nasza szkoła współpracuje z uczelniami wyższymi. Nasi uczniowie mają możliwość brania udziału w wykładach, warsztatach, laboratoriach i projektach edukacyjnych.

W tym roku zostaliśmy zaproszeni przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi do udziału w projekcie „UMED edukuje” (sygnatura: WND-POWR.03.01.00-00-T031/18-01) złożony w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym,  Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.

W ramach projektu uczniowie klas z rozszerzoną biologią, chemią oraz fizyką będą mogli wziąć udział w zajęciach organizowanych przez UM*

Projekt „UMED edukuje”

BLOKI TEMATYCZNE

* W przypadku gdy liczba chętnych będzie większa niż liczba miejsc, zastrzegamy możliwość wyboru osób do udziału w projekcie.