4 maja (czwartek) JĘZYK POLSKI 9:00 – poziom podstawowy
14:00 – poziom rozszerzony
5 maja (piątek) MATEMATYKA 9:00 – poziom podstawowy
8 maja (poniedziałek) JĘZYK ANGIELSKI 9:00 – poziom podstawowy
14:00 – poziom rozszerzony
9 maja (wtorek) MATEMATYKA 9:00 – poziom rozszerzony
9 maja (wtorek) JĘZYK ŁACIŃSKI I KULTURA ANTYCZNA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
10 maja (środa) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
10 maja (środa) INFORMATYKA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
11 maja (czwartek) JĘZYK NIEMIECKI 9:00 – poziom podstawowy
11 maja (czwartek) JĘZYK NIEMIECKI 14:00 – poziom rozszerzony
12 maja (piątek) BIOLOGIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
12 maja (piątek) FILOZOFIA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
15 maja (poniedziałek) HISTORIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
15 maja (poniedziałek) HISTORIA SZTUKI 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
16 maja (wtorek) CHEMIA 9:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
16 maja (wtorek) GEOGRAFIA 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
17 maja (środa) JĘZYK ROSYJSKI 9:00 – poziom podstawowy
17 maja (środa) JĘZYK ROSYJSKI 14:00 – poziom rozszerzony
18 maja (czwartek) FIZYKA 9:00 – poziom rozszerzony
18 maja (czwartek) HISTORIA MUZYKI 14:00 – poziom podstawowy i poziom rozszerzony
19 maja (piątek) JĘZYK FRANCUSKI 9:00 – poziom podstawowy
19 maja (piątek) JĘZYK FRANCUSKI 14:00 – poziom rozszerzony
22 maja (poniedziałek) JĘZYK HISZPAŃSKI 9:00- poziom podstawowy
22 maja (poniedziałek) JĘZYK HISZPAŃSKI 14:00 – poziom rozszerzony
23 maja (wtorek) JĘZYK WŁOSKI 9:00 – poziom podstawowy
23 maja (wtorek) JĘZYK WŁOSKI 14:00  poziom rozszerzony
24 maja (środa) JĘZYKI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, JĘZYK KASZUBSKI, JĘZYK WŁOSKI 9:00 – poziom podstawowy
14:00 – poziom rozszerzony

 

Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów
ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.

 

Czas trwania poszczególnych części egzaminu maturalnego:

język polski, matematyka, język mniejszości narodowych:
poziom podstawowy 170, poziom rozszerzony 180

matematyka w języku obcym 80

języki obce nowożytne:
poziom podstawowy 120;
poziom rozszerzony część I 120, część II 70

języki obce dla klas dwujęzycznych:
część I 90,
część II 150

informatyka poziom podstawowy:
część I 75,
część II 120;
poziom rozszerzony:
część I 90,
część II 150

filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu:
poziom podstawowy 120,
poziom rozszerzony 180,
arkusz w języku obcym 80

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia: poziom podstawowy 120, poziom rozszerzony 150, arkusz w języku obcym 80

język kaszubski:
poziom podstawowy 120,
poziom rozszerzony 180
Na podstawie:
http://www.edukacja.net/niezbednik-maturzysty/834-terminy-matury-2017