I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż tablicy interaktywnej

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż tablicy interaktywnej.

 Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 29.11.2017 roku do godz. 12:00
Z poważaniem
 Dorota Dziekanowska
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 

</cen

Załączniki:
Protokół otwarcia ofert: