I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych.

Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 29.11.2017 roku do godz. 12:00
Z poważaniem
Dorota Dziekanowska
Dyrektor
I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 

Załączniki

oferta

umowa

Protokół otwarcia ofert