I Liceum Ogólnokształcące
Zapytanie ofertowe na sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bhp

Zapytanie ofertowe na sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bhp

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz zaprasza do złożenia oferty.
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie opieki i nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 Szczegóły oferty w załącznikach.
Ofertę należy złożyć na załączonym druku ofertowym.
Termin złożenia oferty do dnia 08.12.2017 roku do godz. 12:00

Załączniki:

oferta

umowa bhp

Protokół dotyczący otwarcia ofert: