I Liceum Ogólnokształcące

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

17 listopada 2017 roku  auli im. prof. Jana Zieleniewskiego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Gratulacje najlepszym, wśród których znalazła się uczennica klasy 3C – Natalia Prucnal, składali Wojewoda Łódzki pan Zbigniew Rau oraz Łódzki Kurator Oświaty pan Grzegorz Wierzchowski.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje wybrany uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w swojej szkole  oraz przynajmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Kolejny warunek to wykazywanie uzdolnień w jednej z dziedzin wiedzy – stąd obecność wśród nagrodzonych wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Natalia może pochwalić się  najwyższą średnią w szkole – 5,5 oraz osiągnięciami:

  • udział w etapie okręgowym XXIX Olimpiady Filozoficznej
  • udział w etapie okręgowym LVIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  • II miejsce w Polsce w I Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Historia II Wojny Światowej Kampania Wrześniowa”.

 

Jesteśmy bardzo dumni, gratulujemy i życzymy dalszych tak wspaniałych sukcesów!!!