I Liceum Ogólnokształcące

Zajęcia laboratoryjne z fizyki na Politechnice Łódzkiej

W ramach Patronatu Naukowego, jakim jest objęte I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu przez Politechnikę Łódzką, uczniowie klas 3b i 3a rozszerzający fizykę i przygotowujący się do matury z tego przedmiotu uczestniczyli w warsztatach z optyki i elektrotechniki. W poniedziałek 17 lutego 20202 roku 32 uczniów miało okazję samodzielnie wyznaczać współczynnik załamania światła dla szkła kilkoma metodami. Wykonywali pomiary, rysunki i obliczenia korzystając z kart pracy przygotowanych przez pracowników Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej. Pracowali w dwuosobowych grupach pod kierunkiem Pana dra inż. Piotra Górskiego. Pan dr inż. Piotr Górski zapoznał uczestników zajęć m. in. z aberracją sferyczną i chromatyczną, wyznaczaniem współczynnika załamania na podstawie badania przejścia promieni przez pryzmat, płytkę równoległościenną, układy soczewek.

Z kolei Pan dr Rafał Ledzion, Zastępca Dyrektora Instytutu Fizyki Politechniki Łódzkiej prowadził zajęcia z pomiarów elektrycznych. Zapoznał naszych uczniów z metodami wyznaczania niepewności pomiarów elektrycznych. Pod kierunkiem Pana dra Rafała Ledziona uczestnicy dokonywali  pomiarów napięcia i natężenia, na podstawie których za pomocą komputera tworzyli charakterystykę prądowo-napięciowa opornika i  diody półprzewodnikowej.

Mimo czterogodzinnych zajęć wypełnionych pracą i wysiłkiem intelektualnym uczniowie po ich zakończeniu byli zadowoleni  ze swojej pracy.

Tekst i zdjęcia – Marek Rybicki

galeria zdjęć