I Liceum Ogólnokształcące

XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – nagroda dla Bartosza Tumielewicza.

21 listopada 2022 r., w siedzibie Oddziału Terenowego Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łodzi, uhonorowani zostali laureaci II okręgowego etapu wojewódzkiego XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Nagrodę odebrał również reprezentant powiatu łowickiego, uczeń naszej szkoły – Bartosz Tumielewicz z klasy 4c.

Nagrody wręczyli: Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Katarzyna Krakowiak i Wicemarszałek Województwa Łódzkiego  Andrzej Górczyński.

Organizatorzy zwrócili uwagę na wysoki poziom wiedzy uczestników.

Niezbędnym warunkiem, aby zakwalifikować się do II etapu eliminacji, było uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi w teście pisemnym i udział w egzaminie ustnym. Podczas rozwiązywania testu młodzież musiała zmierzyć się z zagadnieniami z różnych dziedzin, m.in. ekologii klasycznej, ochrony wód, gleby, przyrody, powietrza, a także z aktualnymi zagadnieniami społeczno–gospodarczymi związanymi z kształtowaniem środowiska i gospodarką odpadami.

Słowa uznania popłynęły również w kierunku nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do ich ekologicznych zmagań.