I Liceum Ogólnokształcące

Prelekcja na temat cyberprzestrzeni, cyberagresorów i ataków socjotechnicznych

We wtorek – 22 listopada – nasze liceum odwiedził przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. DKWOC prowadzi m.in. działalność naukowo-edukacyjną, wdrożeniową, badawczo-rozwojową i opiniodawczą. Eksperci opracowują nowoczesne metody wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektują rozwiązania do ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwijają też własne metody i urządzenia kryptograficzne.
Uczniowie klas: 4bp, 4 cyber i 2b mieli niepowtarzalną okazję wysłuchania prelekcji na temat cyberprzestrzeni, cyberagresorów i ataków socjotechnicznych, takich jak: wyłudzanie poufnych danych, zainfekowanie urządzeń szkodliwym oprogramowaniem i nakłanianiem ofiar do określonych działań. Uczniowie dowiedzieli się też, co powinni zrobić, podejrzewając, że ich dane wyciekły.