I Liceum Ogólnokształcące

Wręczenie Stypendiów Starosty Łowickiego

Dzisiaj 26 uczniów naszej szkoły odebrało z rąk Pana Starosty – Krzysztofa Figata, stypendium za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/2018. Warunkiem otrzymania stypendium były: wzorowa ocena zachowania, średnia ocen co najmniej 4,7 oraz osiągnięcie sukcesów w olimpiadach przedmiotowych lub wykazywanie uzdolnień w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy. Stypendium otrzymały następujące osoby:

1. Aniszewska Jagoda kl. 2a
2. Pierścieniewska Weronika kl. 3a
3. Jóźwiak Karolina kl. 3a
4. Kowalska Natalia kl. 3c
5. Traczyk Sara kl. 3b
6. Fijałkowska Julia kl.2a
7. Chmielak Aleksandra kl. 3b
8. Miziołek Julia kl. 2a
9. Rybicki Maciej kl. 2a
10. Salamondra Szymon kl. 3a
11. Szuflińska Julia kl. 2b
12. Karcz Oliwia kl. 3c
13. Brytkowska Monika kl. 3a
14. Dutkiewicz Maria kl. 3d
15. Kępka Hubert kl. 3b
16. Olejniczak Aleksandra kl. 3a
17. Staniszewska Natalia kl. 2a
18. Pawelec Aleksandra kl. 2d
19. Laska Magdalena kl. 3c
20. Siejka Patrycja kl. 3c
21. Szachogłuchowicz Agnieszka kl. 3a
22. Śmigielska Katarzyna kl. 3a
23. Basiński Grzegorz kl. 2d
24. Jaros Aleksander kl. 2d
25. Kozieł Aleksandra kl. 2c
26. Wojenko Martyna kl. 2a.

Ogromne gratulacje!