I Liceum Ogólnokształcące
Oferta na transport uczestników wycieczek

Oferta na transport uczestników wycieczek

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu prosi o złożenie oferty na transport

uczestników wycieczek organizowanych w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „WODA WSZECHOBECNA” realizowanego z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Załącznik