I Liceum Ogólnokształcące

WIZYTA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Dnia 2 kwietnia 2019 r. uczniowie klas trzecich, rozszerzający geografię pod opieką pani  Agnieszki Piorun w ramach projektu „WODA WSZECHOBECNA” odwiedzili oczyszczalnię ścieków ZUK. Mieści się ona przy ul. Filtrowej w Łowiczu. Budowę oczyszczalni ukończono w 1972 r. i od tego czasu obiekt był kilkakrotnie modernizowany. Proces oczyszczania rozpoczyna się w momencie, gdy surowe ścieki dopływają do oczyszczalni. Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że zanim woda zostanie oczyszczona musi przejść przez kilka niezbędnych procesów. Najpierw oczyszczalnia pozbywa się największych zanieczyszczeń na kracie schodkowej o prześwicie 6 mm. Kolejnym etapem jest piaskownik, w którym grawitacyjnie usuwa się piasek do płuczki piasku, skąd przekazywany jest do odzysku firmie zewnętrznej. Następnie ścieki trafiają do osadnika wstępnego, skąd osad jest pompowany do zamkniętych komór fermentacji. Potem następują procesy defosfatacji,  denitryfikacji i nitryfikacji. Mieszanina ścieków i osadu czynnego dopływa do osadników wtórnych, gdzie następuje proces klarowania ścieków. Ścieki muszą jeszcze przejść II stopień oczyszczania biologicznego, który stanowią pracujące w układzie szeregowym stawy stabilizacyjne i fakultatywne. Stamtąd woda trafia do odprowadzalnika, a następnie do Bzury. Do oczyszczalni w 2016 roku średnio na dobę dopływało 8 tys. m3 ścieków. Zaś jej przepustowość wynosi wg. pozwolenia wodno-prawnego  13 tys. m3. Następna modernizacja oczyszczalni ma zostać zakończona w 2020 r. Jak widać proces oczyszczania wody jest długotrwały i skomplikowany. Być może warto więc się zastanowić czy nie nadużywamy tego cennego skarbu.

Tekst – Oliwia Karcz
Fot. A. Piorun