I Liceum Ogólnokształcące

Tematyka zawodów przyszłości w MCK Łowicz

MCK Łowicz

Doradca zawodowy MCK Łowicz we współpracy z pedagogiem szkolnym I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego panią Beatą Żuk rozpoczął cykl zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży uczącej się w tej szkole. Pierwsze spotkanie odbyło się 18 marca 2019 roku.

Doradca i pedagog szkolny w trakcie zajęć

Młodzież ucząca się w liceum ogólnokształcącym w perspektywie czekającej ich decyzji zawodowej o dalszej drodze kształcenia bardzo potrzebuje informacji z zakresu doradztwa zawodowego i zawodoznawstwa. Omawiając wspólnie z doradcą czynniki, które wpływają na zawodowe decyzje ludzi spróbowali jednocześnie znaleźć odpowiedź na pytanie jak trafnie wybrać zawód i jak uniknąć pułapek.

Młodzież przyporządkowuje nazwy do opisów zawodów przyszłości

Drugą częścią zajęć było zagadnienie zawodów przyszłości. Przy ćwiczeniu polegającym na dopasowaniu zawodu do jego opisu, poznali zawody przyszłościowe z różnych branż. Przedstawiono także tendencje na obecnym rynku pracy oraz zawody, które są zagrożone automatyzacją, w których człowieka może w przyszłości zastąpić robot.

Na koniec doradca uświadomił uczestnikom, że Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Łowiczu to nie tylko bezpłatne doradztwo ale także pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe oraz realizacja projektów unijnych.

Pośrednik  opowiada o swojej pracy

Rozdano ulotki informacyjne i zachęcono do korzystania z porad indywidualnych określających predyspozycje zawodowe oraz badań za pomocą różnych narzędzi diagnostycznych w tym Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych.
Autor tekstu: Emilia Jastrząbek – doradca zawodowy MCK Łowicz
Autor zdjęć: Emilia Jastrząbek, Sylwia Szaleniec