I Liceum Ogólnokształcące

Finał 55. Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Prof. Antoniego Swinarskiego

15 i 16 marca 2019 roku na Wydziale Chemii Uniwersytetu im Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się zawody finałowe konkursu. Wśród 62. zakwalifikowanych do finału z całej Polski  wziął również udział uczeń klasy 2a naszej szkoły – Rafał Czajka.
Zawody finałowe rozpoczęły się częścią laboratoryjną, która obejmowała swoim zakresem podstawy analizy wybranych kationów i anionów. Ta część finału sprawiła Rafałowi prawdziwą radość!
Drugi dzień zawodów stanowiły zmagania z problemami teoretycznymi – zadania z chemii nieorganicznej i organicznej, oczywiście wykraczające poza program zakresu rozszerzonego szkoły ponadgimnazjalnej. Problemy były przedstawione w ciekawy sposób, dotyczyły analizy karmy dla zwierząt, zagadnień związanych z równowagami w stanie gazowym, chemii sodu, technologicznych podstaw syntezy związków wapnia oraz ustalenia wzoru związku organicznego.
Bardzo niewiele zatem czasu pozostało na zakup pierniczków toruńskich oraz podziwianie piękna Torunia.
Czekamy na wyniki, ale już gratulujemy sukcesu znalezienia się w gronie uczestników finału!!
Tekst i zdjęcia: Renata Stajuda – opiekun Rafała.