I Liceum Ogólnokształcące

„Szlakiem Pilicy”

W środę 24.10.2018r. wybraliśmy się na wycieczkę szkolną, w której wzięły udział klasa Ic i IIa pod opieką Pani Urszuli Tworek oraz Pani Agnieszki Piorun. Celem naszej wyprawy był: Wpływ sztucznego Zbiornika Sulejowskiego na rzece Pilicy na krajobraz. Tym samym został zrealizowany projekt  WODA WSZECHOBECNA, sfinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi.

Trasa wycieczki prowadziła przez: Sulejowski Park Krajobrazowy, Niebieskie Źródła, Skansen Rzeki Pilicy, zaporę w Smardzewicach oraz Groty Nagórzyckie.

Naszym pierwszym celem był Sulejowski Park Krajobrazowy, który obejmuje i ochrania jeden z najcenniejszych fragmentów dorzecza Pilicy w jej środkowym odcinku od okolic Bąkowej Góry po okolice Tomaszowa Mazowieckiego. Symbolem parku (logo) jest wieża Opacka klasztoru Cystersów w Sulejowie. Osią parku jest rzeka Pilica i założony na niej w latach 70-tych Zbiornik Sulejowski o powierzchni 22 km2, dł. ok. 17 km i szerokości dochodzącej do 2 km. Zbiornik ciągnie się od Sulejowa do Smardzewic. Celem utworzenia zbiornika było zaopatrzenie Łodzi w wodę. Obecnie pełni głównie funkcję turystyczno – rekreacyjną. Jest również ostoją wielu gatunków ryb, m.in. szczupak, okoń, leszcz. W SPK znajduje się fragment najlepiej zachowanego koryta Pilicy charakteryzujący licznymi, naturalnymi i malowniczymi meandrami. Można tam również spotkać wiele ciekawych gatunków ptaków oraz roślin.

Przy okazji udało nam się zobaczyć Niebieskie Źródła. Są to wywierzyska krasowe jedne z najciekawszych zjawisk krasowych w Europie. Główny kompleks wodonośny stanowią spękane wapienie jurajskie, z których wytryska woda przybierająca przepiękną  niebiesko-błękitno-zieloną barwę. Barwa wody w basenach źródliskowych jest efektem działań rozproszonego światła słonecznego. Zmiana odcieni barwy wody uzależniona jest od stanu pogody, stopnia nasłonecznienia bądź zachmurzenia. Dodatkowo uroku wywierzysku nadają pulsujące gejzery z piasku podrzucanego przez źródlaną wodę.

Następnie udaliśmy się w stronę Skansenu Rzeki Pilicy. Jest pierwszym w Polsce muzeum na wolnym powietrzu poświęconym rzece. Mogliśmy podziwiać tam kilka ciekawych ekspozycji, do których należały:

  • „Młynarstwo wodne w dorzeczu Pilicy”,
  • „Wojenne trofea Pilicy”,
  • Budynek poczekalni kolejowej z przystanku Czarnocin.

Poza przygotowywaniem ekspozycji i odtwarzaniem nadpilickiej historii Skansen gromadzi rzadkie i cenne archiwalia, materiały ikonograficzne oraz posiada obszerną bibliotekę wydawnictw poświęconych Pilicy i Napiliczu.

Kolejnym punktem naszej wycieczki była zapora w Smardzewicach, z której to mogliśmy podziwiać ciągnące się z jednej strony poza granice horyzontu jezioro a z drugiej tamę oraz wybudowaną nieopodal elektrownię. Mieliśmy naprawdę wiele szczęścia, bo podczas wykładu w głębi jeziora swoją obecnością zaszczycił nas, przelatujący tuż nad naszymi głowami, młody bielik, który wydawał się niczym ryba nurkować w przestworzach kierowany silnymi podmuchami porywistego wiatru.

Jako ostatnie zwiedziliśmy Groty Nagórzyckie, w których to zanurzyliśmy  się w labirynt podziemnych sal, korytarzy i wnęk w dawnej kopalni piasku kwarcowego. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób pracowali w nich ludzie, jak powstawało szkło oraz wszystkie szklane wyroby. Mieliśmy nawet szansę usłyszeć kilka ciekawych Nagórzyckich legend.

Pomimo, że pogoda nam niezbyt dopisała i byliśmy bliscy przeziębienia, to jednak wycieczka była bardzo udana. Przewodnicy, którzy dzielili się z nami swoją wiedzą, byli bardzo sympatyczni i chętnie odpowiadali na pytania. Był to naprawdę przyjemny dzień nauki, który udało nam się spędzić na świeżym powietrzu, a nie przykuci do szkolnych ławek. Liczymy na więcej takich chwil !!!

Opracowały:

tekst – Milena Walczak IIa

zdjęcia – Wiktoria Trzcińska IIa