I Liceum Ogólnokształcące

O wyzwoleniu Łowicza w 100-lecie odzyskania niepodległości

W roku szkolnym 2017/18 nasza szkoła przystąpiła do organizowanego przez WODN w Łodzi projektu edukacyjnego: „Regionalna edukacja historyczna i wychowanie patriotyczno-obronne młodzieży szkolnej oparte na łódzkich tradycjach walk o niepodległość Polski”. Finałem całego projektu była konferencja pod nazwą „Wyzwolenie regionu łódzkiego spod okupacji austriackiej i niemieckiej w listopadzie 1918 roku. W 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.”, która odbyła się 17 października 2018 r. w siedzibie WODN w Łodzi.
Nasi uczniowie przygotowali w związku z tym wydarzeniem prezentację: „Wyzwolenie Łowicza spod okupacji niemieckiej w listopadzie 1918 r.”, która została przedstawiona na konferencji przez p. Pawła Salamondrę. Prezentacja przygotowana przez naszych uczniów: Michała Czapnika z klasy 3d i Szymona Salamondrę z klasy 3a, otrzymała specjalne wyróżnienie, a szkoła uzyskała certyfikat uczestnictwa w całym projekcie.

Nauczycielami odpowiedzialnymi za realizację projektu szkolnego byli: p. Joanna Skoneczna-Sałuda, p. Paweł Salamondra i p. Jacek Wiśniewski.

O