I Liceum Ogólnokształcące

Klasa 3b na Politechnice Łódzkiej

W dniu 31 października 2018 r. 34 uczniów z klasy 3b i 3a zainteresowanych naukami ścisłymi udało się na Politechnikę Łódzką na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Na początku zostaliśmy zapoznani z możliwościami studiowania na różnych kierunkach tej uczelni, specyfiką dwustopniowych studiów politechnicznych i zasadami rekrutacji. Następnie w dwóch mniejszych grupach mieliśmy okazję zwiedzą dwa instytuty: Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych oraz Instytut Automatyki.
Poznaliśmy laboratoria wydziału, zapoznaliśmy się z wymaganiami stawianymi studentom informatyki i robotyki. Wiemy co to jest sztuczna inteligencja, programowanie robotów, automatyka, sztuczne sieci neuronowe, programowanie graficzne, rozpoznawanie obrazów.
Przedstawiono nam osiągnięcia kół naukowych – programowalne drony, łazik marsjański czy zastosowanie robotów w medycynie i fizjoterapii. Studenci tego wydziału nie martwią się o pracę, to firmy poszukują tutaj pracowników.
Wychowawca klasy 3b Marek Rybicki