I Liceum Ogólnokształcące

Sukces w Powiatowym Konkursie Historycznym!

25 kwietnia 2018 odbył się II Powiatowy Konkurs Historyczny „Ziemia Łowicka –Nasza Mała Ojczyzna Świętujemy Niepodległość 1918-2018”.Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, pod honorowym patronatem Starosty Łowickiego i Dyrektora Szkoły i poświęcony historii naszego regionu.
Konkurs wpisuje się w obchody związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięli w nim udział przedstawiciele pięciu łowickich szkół średnich.
Nasze Liceum reprezentowali: Grzegorz Basiński, Adrianna Guzek oraz Aleksandra Pawelec, wszyscy z klasy 1d – humanistycznej .
Bezkonkurencyjna okazała się uczennica Adrianna Guzek, która wykazała się naprawdę szeroką wiedzą historyczną dotyczącą szczególnie Łowicza w okresie powojennym i uzyskała największą liczbę punktów!
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy, a na osoby, które zajęły I – III miejsce, czekają nagrody rzeczowe.
Adriannie i wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekunem uczniów była p. Joanna Skoneczna – Sałuda.