I Liceum Ogólnokształcące

ŚLADAMI RELIGII MONOTEISTYCZNYCH.

W poniedziałek 15.11 uczniowie I LO z klas 3ap i 3cg wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do stolicy, aby zapoznać bliżej z wyznaniami i religiami innymi niż katolicyzm.

Wstępem do wyprawy była wizyta w meczecie, gdzie imam opowiadał o zasadach islamu. Wykład wzbudził zainteresowanie uczniów, pojawiły się pytania dotyczące języka modlitwy, istnienia sakramentów w religii muzułmańskiej oraz kwestii odstąpienia od wiary. Na ścianach budynku można było podziwiać napisy po arabsku, a także charakterystyczną wnękę – Mihrab, która określa kierunek świętego dla muzułmanów miejsca, czyli Mekki.

Następnie udaliśmy się do cerkwi prawosławnej. Na miejscu ksiądz omówił podstawowe różnice między religią katolicką a prawosławną, które dotyczyły przede wszystkim sakramentów i dogmatów wiary. Uwagę uczniów przykuł m.in. fakt braku celibatu, a właściwie jego dobrowolność w kościele prawosławnym. Można było także zakupić świece wykonane z pszczelego wosku, które zapala się w intencji osób żywych lub zmarłych.

Kolejnym miejscem zwiedzania był Kościół św. Anny, nazywany także akademickim z uwagi na to, że należy do duszpasterstwa akademickiego – formy kościoła przeznaczonej dla młodzieży i studentów. We wcześniej zwiedzanej cerkwi nie można było zobaczyć żadnych instrumentów, ponieważ nie używa się ich podczas mszy, za to w Kościele św. Anny uczniowie podziwiali przepiękne organy w barokowym wnętrzu. Dowiedzieli się także, że świątynia łączy w sobie trzy style architektoniczne – barokowy, gotycki czy klasycystyczny – widoczny m.in. na fasadzie budynku.

Poznać lepiej historię reformacji i przypomnieć sobie wydarzenia z 31 października 1517 r. mogli licealiści w kościele ewangelicko-reformowanym. Pastor wyjaśnił m.in. etymologię nazwy tego odłamu chrześcijaństwa oraz opowiedział o dwóch sakramentach, które mogą przyjąć wszyscy wierni – chrzcie i Wieczerzy Pańskiej.

Na zakończenie wycieczki młodzież zwiedziła synagogę, miejsce, gdzie można było zapoznać się z najważniejszymi zasadami judaizmu – najstarszej religii monoteistycznej. Przewodnik omówił zwyczaje Żydów i święta,  w tym chanukę, z którym związany jest rytuał zapalania każdego dnia święta świeczek na dziewięcioramiennym świeczniku

Wycieczka z pewnością była dla wszystkich pouczająca. Okazała się także prowokującym                do myślenia doświadczeniem. Warto być otwartym na inne kultury i poznawać je bliżej, a Warszawa stanowi przykład miasta, w którym wyznawcy różnych religii i wyznań od dawien dawna żyją obok siebie.

Tekst – J. Sałuda

Zdjęcia – A. Florczak