I Liceum Ogólnokształcące

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego i Powiatowy Konkurs Wiedzy o Austrii

30 maja nasi uczniowie wzięli udział w zorganizowanych przez II LO dwóch konkursach dla miłośników języka niemieckiego i jednego z krajów niemieckojęzycznych – Austrii.
Udało im się odnieść znaczące sukcesy.

Marta Fijałkowska z klasy 3a wygrała Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego, Julia Sałuda z tej samej klasy zajęła 3 miejsce.

Tomasz Uczciwek z kl.2d był trzeci w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Austrii.

W pierwszym konkursie trzeba było rozwiązać test obejmujący rozumienie tekstów oraz znajomość leksyki i gramatyki. Zadania naprawdę były niełatwe!
Drugi konkurs sprawdzał wiedzę o geografii, kulturze, sztuce i obyczajach Austrii, ale także znajomość języka, ponieważ pytania były sformułowane po niemiecku.

Bardzo się cieszymy i gorąco gratulujemy laureatom!