I Liceum Ogólnokształcące

Podsumowanie wojewódzkiego projektu edukacji patriotycznej

14 stycznia 2015 roku odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Pielęgnowanie regionalnych tradycji walk o niepodległość Polski w XX wieku przez społeczności szkolne w województwie łódzkim”.

Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatów, m.in. mgr Krzysztofa Łomińskiego „Pielęgnowanie regionalnych tradycji SZP – ZWZ – AK oraz organizacji poakowskich w łódzkim XXXIII LO” oraz obejrzeć wystawę okolicznościową „Regionalne tradycje walk o niepodległość Polski w XX wieku w publikacjach członków Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego”.

Na konferencji podsumowano wojewódzki projekt edukacji patriotycznej „Od Legionów Polskich do niepodległości i obrony II Rzeczypospolitej”, którego głównym pomysłodawcą i koordynatorem był dr Tadeusz Z. Bogalecki. Wręczono szkołom, w tym również naszej placówce, certyfikaty i dyplomy za wyróżniającą działalność na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży. Podziękowania za udział i realizację projektu do uczniów i nauczycieli skierowała m.in. pani Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty i WODN w Łodzi. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali wydanie świąteczne z okazji stulecia Legionów Polskich Kuryera Legionowego wydanego przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, na wzór gazety z okresu II Rzeczpospolitej. W naszej szkole za realizację projektu odpowiadali członkowie Klubu Historycznego im. AK pod kierunkiem p. Joanny Skonecznej – Sałudy nauczycielki historii i p. Aleksandry Wojciechowskiej – Gasik nauczyciela bibliotekarza.