I Liceum Ogólnokształcące

Ranking Liceów Ogólnokształcących 2015

Miesięcznik Perspektywy opublikował najnowszy ranking szkół ponadgimnazjalnych…Wśród liceów nasza szkoła zajmuje 19 miejsce w województwie łódzkim i 220 w Polsce!!!

Miesięcznik Perspektywy przyznał naszej szkole, już po raz kolejny znak  SREBRNEJ SZKOŁY!

„Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Decyzją Kapituły Rankingu ustalone zostały następujące kryteria Ogólnopolskiego Rankingu Liceów 2015: sukcesy w olimpiadach 30%, matura – przedmioty obowiązkowe 25%, matura – przedmioty dodatkowe 45%” (źródło: http://www.perspektywy.pl/)

Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nieodmiennie znajdujemy się wśród najlepszych liceów w kraju! Oczywiście stanowi to dla nas wyzwanie do dalszej pracy, aby było lepiej!

Poniżej przypominamy tych absolwentów, których sukcesy i wyniki maturalne pozwoliły znaleźć się naszej szkole na takich miejscach w rankingu: