I Liceum Ogólnokształcące

Podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego w ramach Forum Dialogu

11 grudnia 2015 roku podsumowany został projekt edukacyjny, którego celem było upamiętnienie społeczności żydowskiej w naszej miejscowości.

Ok. 20 osobowa grupa uczniów I LO z klasy 2d i 3e uczestniczyła w warsztatach organizowanych na terenie naszej szkoły. W ramach warsztatów prowadzonych przez trenerów Forum Dialogu uczestnicy zdobywali wiedzę dotyczącą kultury żydowskiej, jak i umiejętności potrzebne przy realizacji Projektu: uczyli się planować działania, wybrali liderów grupy, rozdzielili zadania. Uczestnicy pod okiem trenerów zdobywali narzędzia i wiedzę, które pozwoliły im na samodzielne stworzenie i przeprowadzenie wycieczki, związanej z dziedzictwem żydowskim w naszej miejscowości.

Po zakończeniu cyklu warsztatów, przy wsparciu nauczyciela – opiekuna projektu p. Joanny Skonecznej – Sałudy, uczniowie przeprowadzili „wycieczkę konkursową” dla wybranej przez siebie grupy uczniów klasy 2d i 3e, którzy nie brali udziału w warsztatach. Wycieczka miała formę gry miejskiej – „Śladami łowickich Żydów” i bardzo aktywnie włączyła uczestników w przebieg zwiedzania, mimo niesprzyjającej pogody. Na tzw. punktach kontrolnych uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę, którą zdobyli m.in. dzięki prezentacji multimedialnej. Prezentacja multimedialna, przygotowana przez uczestników warsztatów, została zaprezentowana wcześniej podczas godzin z wychowawcą i przybliżała nie tylko tradycję i kulturę żydowską, ale również historię Żydów mieszkających w Łowiczu.

W grze miejskiej sukces odnieśli uczniowie klasy 3e, uczestnicy i ich opiekunowie na podsumowaniu zostali docenieni przez panią dyrektor Elżbietę Skoneczną dyplomami i „słodkim co nieco”.

Bardzo ważnym elementem projektu uczniowskiego jest sprawozdanie. W tej formie pewnej dokumentacji związanej z udziałem uczniów naszej szkoły w tym przedsięwzięciu znalazły się m.in. relacja z przebiegu gry miejskiej, informacje dotyczące wycieczki na cmentarz żydowski w Łowiczu, wywiad z panem Burmistrzem Miasta Krzysztofem Janem Kalińskim oraz informacje o założonej stronie internetowej „Śladami łowickich Żydów”, gdzie można znaleźć wiele materiałów na temat lokalnego dziedzictwa żydowskiego. Sprawozdanie zostało wykonane w formie filmu, który jest trwałym nośnikiem zebranych przez uczniów informacji, jest prezentowany szerokiej grupie odbiorców na stronie internetowej: www.facebook.com/forumdialogulowicz/

Rozstrzygnięcie konkursu na najlepszy projekt uczniowski zrealizowany w ramach programu „Szkoła Dialogu” w 2015 roku nastąpi podczas Gali Szkoły Dialogu w Warszawie, planowanej na marzec 2016 roku. Życzymy powodzenia!