I Liceum Ogólnokształcące

Najnowocześniejsza pracownia internetowa

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego może pochwalić się najnowocześniejszą pracownią internetową w naszym powiecie, a z dużym prawdopodobieństwem i w województwie łódzkim. Została ona utworzona na potrzeby klasy eksperymentalnej w ramach realizacji pilotażowego programu „CYBER.MIL z klasą” wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wdrożenia „Programu CYBER.MIL z klasą” (Dz. Urz. MON, poz. 73), polegającego na utworzeniu oddziału szkolnego realizującego program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Pracownia informatyczna jest przystosowana do realizacji zajęć z podstaw cyberbepiczeństwa, podstaw kryptografii, historii kryptografii, podstaw algorytmiki oraz bezpiecznych infrastruktur informatycznych, które prowadzą wykładowcy z Politechniki Łódzkiej dr Jacek Rogowski oraz dr Mateusz Smoliński.

Sprzęt informatyczny został dobrany tak, aby sprostał wysokim wymaganiom wykładowców z Politechniki Łódzkiej i zapewniał prowadzenie zajęć specjalistycznych na wysokim poziomie. Każdy uczeń może korzystać z komputera stacjonarnego lub laptopa. W dobie nauczania zdalnego uczniowie klasy cyberbezpieczeństwo mogli wypożyczyć do domu laptopy z pracowni, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie wysokiej jakości nauczania przedmiotów eksperymentalnych.

Z pracowni dodatkowo korzystają także uczniowie pozostałych klas podczas zajęć z informatyki.

Utworzenie tak nowoczesnej pracowni oraz zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć z cyberbezpieczeństwa stało się możliwe dzięki dotacji celowej na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” przyznanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wysokości 150.315,62 zł oraz dzięki wsparciu organu prowadzącego, którego wkład własny wyniósł 93.433,73 zł.

Dodatkowo organ prowadzący w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu” zapewnił środki w wysokości 135.997,41 zł na kompleksowy remont pomieszczenia.