I Liceum Ogólnokształcące

Modernizacja pracowni fizycznej I LO

W ramach projektu „Nasze ekologiczne pracownie” w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu dokonywana jest modernizacja pracowni fizycznej. Dzięki dotacji  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zakupiono do pracowni fizycznej szereg nowoczesnych pomocy dydaktycznych, m. in. ławy optyczne, zasilacze, zestawy do magnetyzmu, ruchu drgającego i falowego, pomoce do mechaniki, optyki i prądu zmiennego. Wartość nowych pomocy naukowych to blisko 31000 zł.

W kolejnym etapie do pracowni przybędzie nowy sprzęt multimedialny – laptop i monitor interaktywny o wartości około 15000 zł, również z funduszy  WFOŚiGW w Łodzi.

Dzięki wsparciu Rady Rodziców I LO w Łowiczu odmalowano pracownię fizyczną i zaplecze, co jest wkładem własnym szkoły na kwotę ok. 2600 zł.

Tekst i fotografie Marek Rybicki