I Liceum Ogólnokształcące

MATURY PRÓBNE W ILO

Od 3 do 16 marca 2021 r. w naszym Liceum odbywają się próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Głównym celem jest sprawdzenie zakresu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego na wszystkich poziomach, tj. zidentyfikowanie wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. Egzaminy próbne odbywają się zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez CKE oraz z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

Tekst i fot. A. Jarka