I Liceum Ogólnokształcące

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Dnia 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Następnie kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Podkreślają w niej nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, ale również znaczenie różnorodności kulturowej.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto szacunku, akceptacji, a także uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.  Tolerancja to postawa społeczna i osobista odznaczająca się poszanowaniem poglądów, zachowań i cech innych ludzi, a także ich samych. Tego dnia warto zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi współżyjemy.

W związku z obchodzonym Międzynarodowym Dniem Tolerancji w naszej szkole uczniowie oraz nauczyciele przyszli w strojach koloru zielonego, ponieważ symbolizuje on życzliwość oraz tolerancję.

Pamiętajmy, inny- nie znaczy gorszy!