I Liceum Ogólnokształcące

Lekcja muzealna

We wtorek 23 listopada grupa 18 uczniów I LO z klas 3 cyber i 3dp z nauczycielką historii p. Joanną Skoneczną  – Sałudą uczestniczyła w lekcji muzealnej poświęconej Powstaniu Styczniowemu. Przewodnik przedstawił w formie wykładu wzbogaconego prezentacją multimedialną dzieje mieszkańców Łowicza  i okolic w l. 1863 – 1865. Młodzież poznała elementy uzbrojenia uczestników tych wydarzeń oraz  szczegóły walk powstańczych toczonych w Księstwie Łowickim, sylwetki łowiczan zaangażowanych w zryw narodowowyzwoleńczy oraz  skutki powstania. Po wykładzie miała miejsce prezentacja ciekawych  eksponatów pochodzących z omawianego okresu.

Lekcja muzealna okazała się nie tylko interesującym sposobem  poznania dziejów powstania, ale także ciekawą formą pozwalającą przybliżyć młodemu pokoleniu historię naszego miasta.