I Liceum Ogólnokształcące

Lekcja historii w ramach Forum Dialogu

W piątek, 16 października 2015 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niezwykłej lekcji historii…

Młodzież klasy 2d pod opieką p. Joanny Skonecznej-Sałudy wspólnie z panem Burmistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Janem Kalińskim odwiedzili cmentarz żydowski przy ulicy Łęczyckiej, który został założony w 1829 lub 1830 r. Podczas wojny był zdewastowany przez Niemców. Macew użyto m.in. do budowy nabrzeży rzeki Bzury. Po wojnie resztki macew wykonanych z piaskowca posłużyły jako materiał na budowę, nieistniejącego obecnie, pomnika „przyjaźni polsko-radzieckiej”. Kilka lat temu częściowo zrekonstruowano zniszczone fragmenty, a macewy z rozebranego pomnika wróciły na cmentarz. Do dzisiaj na ogrodzonym ceglanym murem terenie cmentarza zachowało się około 400 nagrobków (najstarszy z 1831 r.) Pan Kaliński omówił także symbole znajdujące się na macewach i przybliżył sposób, w jaki Żydzi chowali swoich zmarłych.

Ta lekcja historii była ważną częścią warsztatów, w których biorą udział uczniowie naszej szkoły w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła Dialogu”. W ramach warsztatów prowadzonych przez trenerów Forum Dialogu uczniowie zdobywają wiedzę dotyczącą kultury żydowskiej oraz dziedzictwa żydowskiego w naszej miejscowości. Końcowym efektem podsumowującym pracę wszystkich uczestników warsztatów jest zorganizowanie wycieczki tematycznej.