I Liceum Ogólnokształcące

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

22 października 2015 roku młodzież klas pierwszych naszej szkoły została oficjalnie przyjęta w poczet uczniów.

Uroczystość rozpoczęta została hymnem narodowym, aby podkreślić doniosłość chwili. Poczet sztandarowy wystawili najlepsi uczniowie klas trzecich:

Agata Bąba, Weronika Grzegory i Piotr Kowalski

Na sztandar szkoły ślubowanie złożyli reprezentanci każdej klasy pierwszej, laureaci i finaliści konkursów Kuratora Oświaty w Łodzi lub ci, którzy uzyskali w procesie rekrutacji najwyższą liczbę punktów:

Magdalena Kapuścińska – 1a,  Katarzyna Wojciechowska – 1a

Martyna Strugacz – 1b,  Wojciech Dębski – 1b

Tomasz Lis – 1c, Bartłomiej Golisz – 1c

 

Pani Dyrektor przyjęła ślubowanie młodzieży i wyraziła nadzieję, że będą oni godnie reprezentować naszą szkołę a nauką i pracą rozsławiać jej imię.

Następnie uczniowie otrzymali tarcze szkolne z rąk wychowawców i zaproszonych gości: Wicestarosty Łowickiego pana Grzegorza Boguckiego i zastępcy zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pana Cezarego Dzierżka:

 

Pani Dyrektor podkreśliła, że tarcza szkolna to symbol przynależności do wspólnoty Rzeczpospolitej Chełmońskiej i należy nosić ją z dumą!