I Liceum Ogólnokształcące

Konkurs Fizyczny „Lwiątko”

W godzinach porannych 25 marca 2019 r. 37 uczniów Naszego Liceum rozwiązywało zadania Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. Po rocznej przerwie Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny „Lwiątko 2019”cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów rozszerzających fizykę. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas: 1b –  7 osób, 2ab – 15 osób i 3ab – 15 osób. Przez 75 minut zmagali się z 30 różnorodnymi, często nietypowymi zadaniami z różnych działów fizyki, na różnych poziomach dostosowanych do wieku i klasy. Pace są oceniane przez organizatorów tj. Fundację Akademia Młodych Fizyków. Patronat Honorowy nad „Lwiątkiem” objął Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz  Polskie Towarzystwo Fizyczne. Konkurs ma na celu promować fizykę i motywować  uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. Najlepsi w skali kraju otrzymają zaszczytne tytuły HIPERONA, KAONA i TAONA.

Czekając na wyniki życzymy Naszym Uczniom sukcesów w tej edycji Konkursu Fizycznego „Lwiątko”.

Tekst i fotografie Marek Rybicki