I Liceum Ogólnokształcące

Konkurs fizyczny „Lwiątko 2020”

Zwykle w marcu, a w tym roku wyjątkowo 28 września 2020 r. 26 uczniów Naszego Liceum rozwiązywało zadania Konkursu Fizycznego „Lwiątko”. W konkursie wzięli udział uczniowie rozszerzający fizykę z klas: 2 bp – 3 osoby, 2 bg – 9 osób, 2 cyber – 7 osób i 3b – 7 osób. Przez 75 minut zmagali się z 30 różnorodnymi, często nietypowymi zadaniami z różnych działów fizyki. Prace są oceniane przez organizatorów tj. Fundację Akademia Młodych Fizyków. Patronat Honorowy nad „Lwiątkiem” objął Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Fizyczne. Konkurs ma na celu promować fizykę i motywować uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy z zakresu fizyki. Najlepsi w skali kraju otrzymają zaszczytne tytuły HIPERONA, KAONA i TAONA.
Życzymy Naszym Uczniom sukcesów w tej edycji Konkursu Fizycznego „Lwiątko” i czekamy na wyniki.
Tekst i fotografie Marek Rybicki.