I Liceum Ogólnokształcące

LEKCJA OTWARTA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Okolice Łowicza słyną z pięknych strojów oraz bogatej leksyki, która jest wyjątkowa i oryginalna. Młodzież ILO oraz zainteresowane osoby mogły zapoznać się z rzeczownikami złożonymi występującymi w gwarze regionu łowickiego podczas lekcji otwartej z języka polskiego, która odbyła się 30 września 2020 r. w Skansenie w Maurzycach. Zajęcia poprowadziła nauczycielka języka polskiego z ILO – Agnieszka Jarka. Oprócz analizy formalno-semantycznej wybranych compositów, uczestnicy mogli usłyszeć gwarę w oryginalnej postaci. Lekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży, wzięło w niej udział ponad 20 uczniów z ILO, którzy uczestniczą też w projekcie wymiany regionalnej Łowicz-Zakopane „Ja i moja mała ojczyzna”. Dzięki edukacji regionalnej wśród młodych ludzi wzrasta świadomość społeczna oraz duma z przynależności lokalnej.

Tekst: A. Jarka

Fot: JJ