I Liceum Ogólnokształcące

Klasa cyberbezpieczeństwo – eksperyment pedagogiczny

Przedmioty rozszerzone : informatyka, matematyka, fizyka

Warunki rekrutacji:
Do klasy zostaną przyjęci uczniowie, którzy wyniku rekrutacji otrzymają minimum 165 punktów.

Przedmioty punktowane:
Język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Atuty klasy:
Klasa ma formułę eksperymentu pedagogicznego, w ramach którego uczniowie będą realizowali następujące przedmioty: historia kryptografii, podstawy algorytmiki oraz bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych.

Ponadto zajęcia matematyki i informatyki będą miały zwiększoną liczbę godzin. Na dodatkowych godzinach realizowane będą treści z podstaw kryptografii i podstaw cyberbezpieczeństwa.

Zajęcia eksperymentalne będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Politechniki Łódzkiej z Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej.

Zajęcia realizowane w ramach eksperymentu są obowiązkowe, a oceny z nich pojawią się na świadectwie.

Uwaga, to nie jest klasa mundurowa!

Klasa będzie liczyła maksymalnie 15 osób.

Klasa przeznaczona jest dla osób uzdolnionych matematycznie i informatycznie, którzy planują swoją przyszłość związać z jednostkami, których zadaniem jest bezpieczeństwo cyfrowe, np. Komenda Główna Policji – Biuro do Walki z Cyberprzestępczością, Polska Grupa Zbrojeniowa, Ministerstwo Obrony Narodowej, placówki komercyjne wymagające zwiększonej ochrony, np. banki.

W ramach nauki w klasie przewidziane są nie tylko nowatorskie zajęcia eksperymentalne, ale również wycieczki do ośrodków zawodowo zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości. Propozycje wycieczek tutaj

Nadzór merytoryczny nad realizacją eksperymentu objęła Politechnika Łódzka.

Bliższych informacji udziela dyrektor szkoły.