I Liceum Ogólnokształcące

I LO REALIZUJE  PROJEKT „ZŁOTE SZKOŁY NBP”

Złote Szkoły NBP to ogólnopolski program popularyzujący wiedzę ekonomiczną w środowiskach szkolnych. Ideą przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów. Projekt aktywizuje nauczycieli i uczniów do podejmowania zespołowych inicjatyw na rzecz swojej szkoły i najbliższego otoczenia poprzez przybliżenie zagadnień ekonomicznych w nowatorski i przystępny sposób. Zespoły nazwane Drużynami Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej ubiegają się o tytuł „Złotej Szkoły NBP”, wykonując określone w programie zadania. Spośród wszystkich szkół z tytułem „Złota Szkoła NBP” są wybierane i nagradzane te, które będą autorami najlepiej zrealizowanych zadań. Zamysłem NBP jest stworzenie ogólnopolskiej sieci „Złotych Szkół NBP”, które będą liderami w dziedzinie upowszechniania wiedzy o finansach.

Młodzież naszego Liceum zrealizowała już dwa zadania w ramach I edycji projektu.

Na zajęciach geografii i podstaw przedsiębiorczości uczniowie klas II przedstawiali  zalety swojego pierwszego konta oraz  swoje pierwsze  karty płatnicze. Roztropni użytkownicy kart prezentowali również zalety pieniądza elektronicznego, np.:  0 zł prowadzenie konta; 0 zł za kartę, która wygląda tak, jak chcesz; 0 zł za przelewy internetowe i blik; 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą.

14 kwietnia 2021 roku, za pośrednictwem platformy MS Teams, odbyło się  spotkanie klas drugich z ekspertem Narodowego Banku Polskiego, prof. dr. hab. nauk ekonomicznych, członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a także absolwentem naszego Liceum – Panem Erykiem Łonem. Dwugodzinne zajęcia dotyczyły sposobów pomnażania swoich pieniędzy, a głównie rozsądnego zarządzania posiadanymi funduszami przez młodych ludzi. Ekspert zwrócił uwagę na oprocentowanie lokat i kredytów, zmiany inflacji oraz  inwestowanie na giełdzie, m.in. w kruszce,  akcje firm, a także kryptowaluty. Omówione zostały style inwestowania, indeksy największych giełd świata oraz inwestycje w nieruchomości.

Uczniowie chętnie zadawali pytania i wykazywali swoje zainteresowanie tematem, który może dotyczyć ich w bliskiej przyszłości.